UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Anglistika B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani anglist (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Diplomanti dvodisciplinarnega programa pridobijo vsa znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo kot temeljna znanja in zmožnosti diplomanta dvodisciplinarnega programa angleščine. Usposobljeni so za kritično in fleksibilno uporabo pridobljenih znanj in zmožnosti v povezavi z drugim predmetom ali področjem njihovega študija. Pri uporabi znajo upoštevati vse okoliščine konkretnega konteksta. Med pridobljenimi znanji in zmožnostmi velja posebej izpostaviti poznavanje angleškega jezikovnega sistema na vseh ravneh, zmožnost slušne, govorne, bralne in pisne rabe angleščine, znanja o jezikovnem stiku med angleščino in slovenščino, znanja o pogojih in različnih okoliščinah medkulturnega sporazumevanja, osnovno poznavanje kultur in književnosti angleško govorečih skupnosti, odprtost in zmožnost razumevanja domačih in nedomačih govorcev angleščine, sposobnost jezikovnega sodelovanja in odpravljanja sporazumevalnih ovir, zavest o potrebi stalnega izpopolnjevanja že pridobljenih znanj in zmožnosti skladno s hitrim razvojem stroke in pripravljenost za tako izpopolnjevanje.

Diplomanti se zaposlujejo na različnih področjih in delovnih mestih, kjer je potrebno dobro poznavanje angleškega jezik in kulture, to je na diplomatskih predstavništvih v tujini, ministrstvih doma, tujih predstavništvih/ambasadah v Sloveniji ter v različnih drugih javnih službah, kot so telesa in odbori EU v Sloveniji in v tujini, do vse bolj številnih podjetij, ki imajo stike z angleško govorečimi tujimi partnerji. Številni med njimi se odločajo za svobodne kulturne poklice, v katerih delujejo kot posredniki književnosti in kultur iz angleško govorečih in drugih tujih skupnosti, kot književni prevajalci in organizatorji raznih prireditev ter posvetov, ali delujejo kot uredniki in novinarji.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta angleščina - če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program ali
 • uspešno zaključen enakovreden študij v tujini.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Anglistika (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 90 75 / Brez omejitve
2023/24 1 85 128 87 Omejitev, minimum je 70
2022/23 1 87 112 87 Omejitev, minimum je 65,5
2021/22 1 85 224 86 Omejitev, minimum je 71
2020/21 1 75 106 76 Omejitev, minimum je 81
2019/20 1 75 125 76 Omejitev, minimum je 82
2018/19 1 75 121 75 Omejitev, minimum je 84,5
2017/18 1 75 143 75 Omejitev, minimum je 83
2016/17 1 75 113 76 Omejitev, minimum je 78
2015/16 1 70 121 72 Omejitev, minimum je 81
2014/15 1 70 128 70 Omejitev, minimum je 82
2013/14 1 70 153 71 Omejitev, minimum je 81
2012/13 1 70 140 70 Omejitev, minimum je 85,2
2011/12 1 70 159 72 Omejitev, minimum je 85
2010/11 1 70 173 73 Omejitev, minimum je 84
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane