UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Etnologija in kulturna antropologija B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani etnolog in kulturni antropolog (UN) in ...
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program daje nujno potrebna znanja in veščine za nadaljevanje študija na drugi stopnji v okviru kateregakoli programa humanistike in družboslovja, eno ali dvodisciplinarnega, omogoča pa tudi praktično uporabna znanja za tiste, ki se zaposlijo takoj po diplomi. Študentje poleg splošnih humanističnih in družboslovnih kompetenc pridobijo specifične kompetence, ki izhajajo iz poznavanja načinov življenja in kulturne raznolikosti ter omogočajo diplomantom in diplomantkam zaposlovanje pri opravljanju pomožnih in strokovno manj zahtevnih del v kulturnih, upravnih, vladnih in nevladnih, gospodarskih in izobraževalnih institucijah na področjih, ki v navezavi s pridobljenim znanjem in veščinami druge discipline zadeva poznavanje procesov in sestavin vsakdanjega življenja. Na primer problematiko življenja v ruralnih in urbanih okoljih, komunikacij, medijev in jezika, spolov, migracij, manjšin, človekovih pravic, zdravstvene kulture, religije, popularne kulture, založništva, trženja kulture, varovanja in ukvarjanja s kulturno dediščino ter ljudsko kulturo v spomeniškem varstvu in muzejih, dokumentacijskih centrih, knjižnicah,...

Diplomanti so po končani prvi stopnji univerzitetnega dvodisciplinarnega študija usposobljeni za opravljanje nekaterih strokovnih nalog z zgoraj omenjenih področij. Usposobljeni so za kulturno posredništvo in opravljanje različnih nalog v kulturnih institucijah ter nevladnih organizacijah, povezanih z administrativno-strokovnimi dejavnostmi, zbiranjem, evidentiranjem in dokumentiranjem podatkov in informacij, prenosom znanj in informacij ter njihovo uporabo v praksi.

Posebna odlika študija etnologije in kulturne antropologije je seznanitev z neposrednim soočanjem z ljudmi v njihovem vsakdanjem življenju v različnih kulturnih kontekstih.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli šolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program ali
 • uspešno zaključen enakovreden študij v tujini.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Etnologija in kulturna antropologija (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 32 14 / Brez omejitve
2023/24 1 32 21 17 Brez omejitve
2023/24 2 17 7 / Brez omejitve
2022/23 1 32 21 16 Brez omejitve
2022/23 2 17 12 / Brez omejitve
2021/22 1 30 62 25 Brez omejitve
2021/22 2 5 7 5 Omejitev, minimum je 70
2020/21 1 30 14 20 Brez omejitve
2020/21 2 14 5 7 Brez omejitve
2019/20 1 30 21 20 Brez omejitve
2019/20 2 11 9 10 Brez omejitve
2018/19 1 30 20 26 Omejitev
2018/19 2 8 5 7 Brez omejitve
2017/18 1 30 17 21 Brez omejitve
2017/18 2 12 6 4 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane