UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Filozofija B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani filozof (UN) in ...
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študentje v okviru programa osvojijo temeljno znanje o filozofski problematiki in različnih teoretskih ter metodoloških pristopih k njej. Predmeti programa so na eni strani zgodovinsko povezani z občečloveškim duhovnim izročilom, na drugi pa disciplinarno utemeljujejo področje filozofije, tako da študenti in študentke usvojijo znanje, ki je povezano s splošno teorijo in z razumevanjem kulture, področji delovanja, ustvarjanja, vrednotenja in spoznavanja ter odnosi med jezikom in sporazumevanjem, kulturo in družbo, humanostjo in humanizmom, umetnostjo in tehnologijo.

Cilj študijskega programa je, da diplomante usposobi za strokovno delo na najraznovrstnejših raziskovalnih in izobraževalnih institucijah, za samostojno publicistično in prevajalsko delo na področju filozofije, humanistike in družboslovja ter za delo v knjižnicah (ne kot knjižničar), uredništvih založniških in medijskih hiš ter drugih kulturnih ustanovah. Posebej pa velja upoštevati potrebo filozofsko-kritične obravnave vprašanj humanosti, ki spodbuja uravnotežen, humano naravnan razvoja Slovenije v perspektivi evropskega sobivanja s filozofijo kot skupnim jezikom. Kot dvodisciplinarni program je študij filozofije posebej primeren pri poklicih, pri katerih je pomembna filozofska sporočilnost in zmožnost medkulturnega občevanja: prevajalci, sodelavci v tujih predstavništvih, v turizmu, kulturnem managementu, v delu mednarodnih organizacijah, svetovalci v izobraževanju,...

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli šolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Filozofija (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 51 25 / Brez omejitve
2023/24 1 51 46 43 Brez omejitve
2023/24 2 12 14 / Omejitev
2022/23 1 51 41 37 Brez omejitve
2022/23 2 18 22 / Omejitev
2021/22 1 50 114 50 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 72
2021/22 2 7 14 7 Omejitev, minimum je 86
2020/21 1 50 39 39 Brez omejitve
2020/21 2 18 17 17 Brez omejitve
2019/20 1 50 38 33 Brez omejitve
2019/20 2 20 12 10 Brez omejitve
2018/19 1 50 42 39 Brez omejitve
2018/19 2 19 10 7 Brez omejitve
2017/18 1 50 29 35 Brez omejitve
2017/18 2 24 11 9 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane