UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Francistika B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani francist (UN) in ...
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je pridobivanje strokovnega, teoretičnega in praktičnega znanja s področja francoskega jezika in književnosti ter frankofonske kulture nasploh, ob tem pa spodbuja intelektualno rast in samoizobraževanje. Diplomant pridobi znanja francoskega jezika, ki v skupnem evropskem referenčnem okviru ustreza stopnji B2 z elementi C1. Prav tako pridobi temeljna jezikoslovna, literarno-teoretska in literarno-zgodovinska znanja.

Pridobljena znanja in veščine diplomantu omogočajo uspešno vključevanje tako v poklicno življenje kot napredovanje v programe drugostopenjskega študija.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura in izpit iz maturitetnega predmeta francoščina - če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz maturitetnega predmeta tuji jezik - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program ali
 • uspešno zaključen enakovreden študij v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Francistika (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 51 13 / Brez omejitve
2023/24 1 51 18 17 Brez omejitve
2023/24 2 36 3 / Brez omejitve
2022/23 1 51 13 14 Brez omejitve
2022/23 2 38 5 / Brez omejitve
2021/22 1 50 39 19 Brez omejitve
2021/22 2 34 6 5 Brez omejitve
2020/21 1 50 21 21 Brez omejitve
2020/21 2 30 5 4 Brez omejitve
2019/20 1 50 22 28 Brez omejitve
2019/20 2 27 7 4 Brez omejitve
2018/19 1 50 15 16 Brez omejitve
2018/19 2 35 4 3 Brez omejitve
2017/18 1 50 25 20 Brez omejitve
2017/18 2 32 5 6 Brez omejitve
Prikaži starejše

Francistika (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 5 1 / Brez omejitve
2023/24 1 5 0 0 Brez omejitve
2023/24 2 5 0 / Brez omejitve
2022/23 1 5 0 0 Brez omejitve
2022/23 2 5 1 / Brez omejitve
2021/22 1 5 3 3 Brez omejitve
2021/22 2 2 2 2 Brez omejitve
2020/21 1 5 0 0 Brez omejitve
2020/21 2 4 0 0 Brez omejitve
2019/20 1 5 2 2 Brez omejitve
2019/20 2 3 0 0 Brez omejitve
2018/19 1 5 0 0 Brez omejitve
2018/19 2 5 0 0 Brez omejitve
2017/18 1 5 0 0 Brez omejitve
2017/18 2 5 1 1 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane