UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Germanistika B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani germanist (UN) in ...
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Diplomanti si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in tako tudi z drugimi področji. Transfer znanja iz enega področja na drugega spodbuja fleksibilno uporabo pridobljenih znanj v različnih situacijah. Dvodisciplinarnost pospešuje sposobnost intra in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanja, metodologije, razumevanja strokovnih metod, pristopov in procesov. Cilj dvodisciplinarnih programov je usposobiti diplomante za nove kompetence na podlagi razumevanja in povezovanja različnih vidikov predmetno specifičnega znanja. Širši družbeni interes dvodisciplinarnih programov je povečanje zaposljivosti diplomantov, kar sledi iz njihovega obvladovanja oz. poznavanja dveh strokovnih področij - usmerjenost v interdisciplinarno reševanje problemov zvišuje njihove možnosti na trgu dela.

Diplomanti nemcistike razumejo, govorijo in pišejo standardni nemški jezik na stopnji B2+ (C1), razumejo jezikovne in kulturne pojave in procese ter jih na osnovni ravni umeščajo v sistemske in funkcijske okvire. Aktivno sodelujejo v pogovorih, svoje strokovno in splošno znanje ubesedujejo v ustrezni jezikovni obliki in ga razumljivo posredujejo naprej. Prepoznavajo posebnosti jezika, literature in kulture dežel nemškega govornega področja. Sposobni so razumevanja jezikovnih in literarnih pojavov, procesov in (dis)kontinuitet v diahronični in sinhronični perspektivi, prepoznavajo razlike in podobnosti med značilnostmi slovenskih in nemških jezikovnih, literarnih, kulturnih in družbenih pojavov ter pridobljena znanja in kompetence uporabljajo v prid strpnosti, humanizma in pacifizma.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programuin izpit splošne mature iz predmeta nemščine, če je nemščino že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli drugega tujega jezika - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program ali
 • uspešno zaključen enakovreden študij v tujini.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Germanistika (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 45 27 / Brez omejitve
2023/24 1 42 14 14 Brez omejitve
2023/24 2 28 10 / Brez omejitve
2022/23 1 42 25 25 Brez omejitve
2022/23 2 18 8 / Brez omejitve
2021/22 1 40 40 19 Brez omejitve
2021/22 2 19 4 4 Brez omejitve
2020/21 1 40 37 34 Brez omejitve
2020/21 2 12 12 11 Brez omejitve
2019/20 1 40 25 23 Brez omejitve
2019/20 2 19 3 1 Brez omejitve
2018/19 1 35 26 25 Brez omejitve
2018/19 2 13 3 3 Brez omejitve
2017/18 1 35 33 31 Brez omejitve
2017/18 2 6 2 2 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane