UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Grški jezik, književnost in kultura B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomant grškega jezika, književnosti in kulture (UN) in ...
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilj programom je, da si študent pridobi temeljno znanje na področju grškega jezika, književnosti in kulture v obsegu, ki je primerljiv s programi grščine, klasične filologije oziroma antičnih študij na večini evropskih univerz. Pridobi si splošne kompetence humanističnega intelektualca ter specifične strokovne kompetence: obvladovanje grškega jezika s sposobnostjo branja težavnejših besedil v izvirniku, razumevanje zgodovine grščine in njenega vpliva na moderne jezike, poznavanje grške književnosti in kulture, razumevanje vloge, ki jo imata antična in poznejša grška književnost in filozofija v evropski literaturi in kulturi od zgodnjega humanizma do sodobnosti.

Diplomant pozna metode filološke analize besedil in je posamezna literarna in strokovna dela sposoben razumeti in razlagati v zgodovinskem kontekstu. Sposoben je uporabljati primarno in sekundarno literaturo in strokovne priročnike. Ima temeljno znanje za samostojno delo na področju raziskovanja, literarnega prevajanja, v publicistiki, založništvu, arhivistiki in na drugih področjih, ki zahtevajo temeljito in natančno delo z besedilom, sodeluje pa lahko tudi pri delu na sorodnih področjih, kjer je temeljito znanje grščine in osnovno znanje latinščine nepogrešljivo: arheologija in muzeologija, zgodovina, umetnostna zgodovina, jezikoslovje in literarne vede. Z nadaljevanjem dvodisciplinarnega ali enodisciplinarnega študija na drugi stopnji se lahko usmeri v raziskovanje, prevajanje, publicistiko, založništvo, turizem,...

Program že na prvi stopnji vključuje tečaj nove grščine, pri vseh predmetih pa tudi vsebine, povezane z novogrško kulturo in recepcijo antične grške književnosti in kulture v sodobni Grčiji. To je zadostna osnova za usmeritev v študij novogrškega jezika, književnosti in kulture na 2. stopnji.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program ali
 • uspešno zaključen enakovreden študij v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Grški jezik, književnost in kultura (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 13 7 / Brez omejitve
2023/24 1 13 4 2 Brez omejitve
2023/24 2 11 1 / Brez omejitve
2022/23 1 13 4 2 Brez omejitve
2022/23 2 11 1 / Brez omejitve
2021/22 1 12 17 5 Brez omejitve
2021/22 2 8 3 2 Brez omejitve
2020/21 1 12 4 5 Brez omejitve
2020/21 2 9 0 0 Brez omejitve
2019/20 1 12 1 3 Brez omejitve
2019/20 2 10 0 0 Brez omejitve
2018/19 1 12 1 4 Brez omejitve
2018/19 2 9 1 1 Brez omejitve
2017/18 1 12 1 3 Brez omejitve
2017/18 2 9 0 0 Brez omejitve
Prikaži starejše

Grški jezik, književnost in kultura (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 4 0 / Brez omejitve
2023/24 1 4 0 0 Brez omejitve
2023/24 2 4 2 / Brez omejitve
2022/23 1 4 0 0 Brez omejitve
2022/23 2 4 0 / Brez omejitve
2021/22 1 3 0 0 Brez omejitve
2021/22 2 3 0 0 Brez omejitve
2020/21 1 3 0 0 Brez omejitve
2020/21 2 3 0 0 Brez omejitve
2019/20 1 3 0 0 Brez omejitve
2019/20 2 3 0 0 Brez omejitve
2018/19 1 3 0 0 Brez omejitve
2018/19 2 3 0 0 Brez omejitve
2017/18 1 3 0 0 Brez omejitve
2017/18 2 3 0 0 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane