UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Južnoslovanski študiji B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Ddiplomirani južnoslavist (UN) in ...
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študenti pridobijo visoke jezikovne, literarne, kulturne in kontrastivne besedilne kompetence v hrvaščini srbščini, bosanščini, črnogorščini ter makedonščini, deloma tudi v bolgarščini. To pomeni, da so po končanem študiju sposobni kompetentno pisno in ustno komunicirati v teh jezikih ter da dobro poznajo njihove knjiţevnosti, kulturo in družbo. Študijski program zagotavlja tudi teoretične in strokovne osnove za učinkovito in sistematično reševanje konkretnih strokovnih problemov, uvaja diplomante v osnove raziskovanja ter hkrati omogoča poglabljanje pridobljenega znanja na drugi stopnji.

Diplomirani strokovnjak južnoslovanskih študijev pridobi kompetence za neposredno zaposlitev na najširšem področju delovanja javnega sektorja ter javnih in zasebnih podjetij, pridobljena znanja in sposobnosti pa zagotavljajo uspešno in ustvarjalno delo.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v katerem koli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature: zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija, ekonomija - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program ali
 • uspešno zaključen enakovreden študij v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Južnoslovanski študiji (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 15 7 / Brez omejitve
2023/24 1 15 9 9 Brez omejitve
2023/24 2 8 4 / Brez omejitve
2022/23 1 16 4 4 Brez omejitve
2022/23 2 12 2 / Brez omejitve
2021/22 1 15 17 6 Brez omejitve
2021/22 2 9 0 0 Brez omejitve
2020/21 1 15 6 5 Brez omejitve
2020/21 2 11 2 2 Brez omejitve
2019/20 1 20 5 5 Brez omejitve
2019/20 2 15 7 7 Brez omejitve
2018/19 1 20 3 1 Brez omejitve
2018/19 2 19 3 1 Brez omejitve
2017/18 1 20 8 10 Brez omejitve
2017/18 2 11 3 4 Brez omejitve
Prikaži starejše

Južnoslovanski študiji (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 5 0 / Brez omejitve
2023/24 1 5 0 0 Brez omejitve
2023/24 2 5 0 / Brez omejitve
2022/23 1 6 0 0 Brez omejitve
2022/23 2 6 0 / Brez omejitve
2021/22 1 5 0 0 Brez omejitve
2021/22 2 5 0 0 Brez omejitve
2020/21 1 5 2 2 Brez omejitve
2020/21 2 4 1 1 Brez omejitve
2019/20 1 5 0 0 Brez omejitve
2019/20 2 5 0 0 Brez omejitve
2018/19 1 5 1 1 Brez omejitve
2018/19 2 5 0 0 Brez omejitve
2017/18 1 5 0 0 Brez omejitve
2017/18 2 5 0 0 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane