UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Muzikologija B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani muzikolog (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Namen študija je bodočemu diplomantu posredovati obseg znanj, ki velja v mednarodnem okviru kot temeljno znanje na področju muzikologije. Ta obsegajo slušno zaznavanje in analitično prepoznavanje glasbenih elementov ter struktur, razumevanje glasbe kot zgodovinskega pojava, vpetega v sočasni politični in kulturni položaj, vpogled v glasbo kot univerzalni kulturni fenomen, ki se odraža v ustvarjalnosti različnih zvrsti in družbenih funkcij, ter končno: poznavanje temeljnih vprašanj sistematične muzikologije, ki glasbene pojave opazuje s sociološkega, estetskega, psihološkega in drugih vidikov ter poskuša s tem odkrivati univerzalne zakonitosti glasbene umetnosti. To znanje mu omogoča analizo in vrednotenje glasbenih del, njihovo uvrščanje v zgodovinski kontekst ter zmožnost upoštevanja vpetosti glasbe v družbeno in duhovno okolje časa.

Cilj programa je vzgoja diplomantov, ki bodo lahko opravljali manj zahtevne naloge na področju glasbene kulture, oziroma v ustanovah, ki se ukvarjajo z ustvarjanjem, poustvarjanjem in posredovanjem glasbe, v medijskih hišah in na raziskovalnem področju. S pridobljenim temeljnim znanjem bodo dragoceni in usposobljeni sodelavci, ki bodo lahko samostojno reševali manj zahtevne naloge ali pa, kot člani večjih delovnih skupin, uspešno sodelovali pri reševanju zahtevnejših strokovnih in znanstvenih vprašanj.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz splošne mature iz predmeta glasba - če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi pa iz kateregakoli maturitetnega predmeta, ki ga ni že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program ali
 • uspešno opravljeno enakovredno izobraževanje v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Muzikologija (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 12 5 / Brez omejitve
2023/24 1 12 7 8 Brez omejitve
2023/24 2 5 3 / Brez omejitve
2022/23 1 10 5 8 Brez omejitve
2022/23 2 4 2 / Brez omejitve

Muzikologija (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 2 1 / Brez omejitve
2023/24 1 2 0 0 Brez omejitve
2023/24 2 2 1 / Brez omejitve
2022/23 1 2 0 0 Brez omejitve
2022/23 2 2 0 / Brez omejitve
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane