UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Pedagogika in andragogika B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Profesor pedagogike in andragogike (UN) in ...
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj dvopredmetnega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Pedagogika in andragogika je študentom zagotoviti kakovostno družboslovno-humanistično izobrazbo, s poudarkom na sistematičnem spoznavanju temeljev pedagoških in andragoških ved.

Študentje se uvedejo v široko poznavanje znanstvenih in strokovnih virov ter njihovo spremljanje, obvladujejo znanstvene paradigme in orientacije, ki so pomembne za razumevanje vzgojnih in izobraževalnih procesov ter za sodelovanje pri reševanju praktičnih problemov, za obvladovanje praktičnega ravnanja v različnih izobraževalnih kontekstih in na različnih stopnjah izobraževalnega sistema.
So kompetentni za vstop v delo, samostojni in iniciativni pri odločanju ter vodenju zahtevnih del v različnih dejavnostih na področju izobraževanja, kadrovanja, prostočasnih dejavnosti, dejavnostih na področju dela z mladino in starejšimi osebami ter delovanje na področju kulture. Znajo razvijati socialno-etične refleksivnosti, zavezani so profesionalni etiki, razvijajo strokovno kritičnost in odgovornost pri delu z ljudmi in pri sodelovanju v skupnosti.
Usposobljeni in pripravljeni so za profesionalno samorefleksijo ter za analiziranje kompleksnih situacij pri poučevanju in učenju ter za posodabljanje. Obvladujejo modele, metode in postopke evalvacije in samoevalvacije delovnih procesov z uporabo znanstvenih sredstev, in delo z informacijami in bazami podatkov. Pripravljeni so za sodelovanje pri reševanju pedagoških in andragoških vprašanj, ki se nanašajo na organizacijo in vodenje institucij, na razvijanju izobraževalnih programov in programov dela institucij oziroma zavodov.
Usposobljeni so za pomoč pri pedagoškem in andragoškem svetovanju in za uporabo znanja v praksi.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Pedagogika in andragogika (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 50 36 / Brez omejitve
2023/24 1 50 76 51 Omejitev, minimum je 64,5
2022/23 1 51 54 51 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 61
2022/23 2 3 16 / Omejitev
2021/22 1 50 132 50 Omejitev, minimum je 65,5
2020/21 1 50 62 50 Omejitev, minimum je 64,5
2019/20 1 50 46 48 Brez omejitve
2019/20 2 7 20 7 Omejitev, minimum je 72,5
2018/19 1 50 57 50 Omejitev, minimum je 64
2017/18 1 40 59 40 Omejitev, minimum je 72
2016/17 1 40 56 40 Omejitev, minimum je 69
2015/16 1 40 62 41 Omejitev, minimum je 72
2014/15 1 40 51 40 Omejitev, minimum je 72,5
2013/14 1 40 66 40 Omejitev, minimum je 76,5
2012/13 1 40 78 42 Omejitev, minimum je 80
Prikaži starejše

Pedagogika in andragogika (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 15 2 / Brez omejitve
2023/24 1 15 2 2 Brez omejitve
2023/24 2 13 0 / Brez omejitve
2022/23 1 15 0 1 Brez omejitve
2022/23 2 14 0 / Brez omejitve
2021/22 1 15 1 1 Brez omejitve
2021/22 2 14 2 2 Brez omejitve
2020/21 1 15 0 1 Brez omejitve
2020/21 2 14 0 0 Brez omejitve
2019/20 1 25 1 1 Brez omejitve
2019/20 2 24 2 3 Brez omejitve
2018/19 1 20 2 3 Brez omejitve
2018/19 2 18 2 2 Brez omejitve
2017/18 1 20 1 2 Brez omejitve
2017/18 2 19 1 1 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane