UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Primerjalno jezikoslovje B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani primerjalni jezikoslovec (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Diplomanti osvojijo splošne kompetence humanistično izobraženega intelektualca in posebne kompetence, ki veljajo za temeljna znanja in zmožnosti na področju primerjalnega jezikoslovja. Ta znanja mu omogočajo, da razume, interpretira in kritično ovrednoti literaturo s področja jezikoslovja, in sicer ne le primerjalnega, temveč tudi splošnega in jezikoslovij posameznih jezikov ali jezikovnih družin.

Usposobljeni so za opravljanje specifičnih nalog v slovaropisju, v ustanovah, ki se ukvarjajo z raziskavami jezika in starejše zgodovine, v založništvu in v kulturnih ustanovah. Razpolagajo s poglobljenim znanjem osnov jezikov indoevropske jezikovne družine, zaradi česar lahko vsak jezik te družine usvoji v zelo kratkem času. Zaradi tega je primeren za dela, povezana z delovanjem Evropske unije, ki zahtevajo znanje večjega števila jezikov, tudi takih, ki jih v Sloveniji ni mogoče študirati.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature- izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Primerjalno jezikoslovje (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 12 1 / Brez omejitve
2023/24 1 12 3 4 Brez omejitve
2023/24 2 8 0 / Brez omejitve
2022/23 1 12 2 2 Brez omejitve
2022/23 2 11 0 / Brez omejitve
2021/22 1 10 10 5 Brez omejitve
2021/22 2 4 2 2 Brez omejitve
2020/21 1 10 6 5 Brez omejitve
2020/21 2 6 3 2 Brez omejitve
2019/20 1 10 4 4 Brez omejitve
2019/20 2 7 1 1 Brez omejitve
2018/19 1 10 4 2 Brez omejitve
2018/19 2 8 2 2 Brez omejitve
2017/18 1 10 2 2 Brez omejitve
2017/18 2 8 1 1 Brez omejitve
Prikaži starejše

Primerjalno jezikoslovje (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 4 1 / Brez omejitve
2023/24 1 4 0 0 Brez omejitve
2023/24 2 4 0 / Brez omejitve
2022/23 1 4 0 0 Brez omejitve
2022/23 2 4 0 / Brez omejitve
2021/22 1 2 0 0 Brez omejitve
2021/22 2 2 1 1 Brez omejitve
2020/21 1 2 0 0 Brez omejitve
2020/21 2 2 0 0 Brez omejitve
2019/20 1 2 0 0 Brez omejitve
2019/20 2 2 0 0 Brez omejitve
2018/19 1 2 0 0 Brez omejitve
2018/19 2 2 0 0 Brez omejitve
2017/18 1 2 1 1 Brez omejitve
2017/18 2 1 1 1 Brez omejitve, zapolnjen s 1. željo
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane