UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Slovakistika B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani slovakist (UN) in ...
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Gre za interdisciplinaren univerzitetni študijski program, ki zagotavlja diplomantom teoretične in strokovne osnove za učinkovito in sistematično reševanje konkretnih strokovnih problemov, uvaja diplomante v osnove raziskovanja ter hkrati omogoča poglabljanje pridobljenega znanja na drugi stopnji.

Diplomanti pridobijo splošne jezikovne, literarne, kulturne in kontrastivne besedilne kompetence v slovenščini in slovaščini ter dodatne kompetence pri obveznem izbirnem drugem slovanskem jeziku: češki jezik, poljski jezik, ruski jezik... To pomeni, da so po končanem študiju sposobni kompetentno pisno in ustno komunicirati v slovenščini in slovaščini ter ustno pri drugem slovanskem jeziku.

Diplomirani strokovnjaki za slovaški jezik in književnost tako lahko delujejo na različnih področjih gospodarstva, predvsem v javnih in državnih službah ter kulturnih ustanovah, ki imajo veliko stikov s tujino in mednarodni krog strank.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program ali
 • uspešno zaključen enakovreden študij v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Slovakistika (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 11 1 1 Brez omejitve
2023/24 2 11 1 / Brez omejitve
2022/23 1 11 0 0 Brez omejitve
2022/23 2 11 1 / Brez omejitve
2021/22 1 10 1 1 Brez omejitve
2021/22 2 9 0 0 Brez omejitve
2020/21 1 10 1 0 Brez omejitve
2020/21 2 10 0 0 Brez omejitve
2019/20 1 10 2 1 Brez omejitve
2019/20 2 9 1 0 Brez omejitve
2018/19 1 10 1 0 Brez omejitve
2018/19 2 10 1 1 Brez omejitve
2017/18 1 10 1 1 Brez omejitve
2017/18 2 9 1 1 Brez omejitve
2016/17 1 10 1 2 Brez omejitve
Prikaži starejše

Slovakistika (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 3 0 0 Brez omejitve
2023/24 2 3 0 / Brez omejitve
2022/23 1 3 0 0 Brez omejitve
2022/23 2 3 0 / Brez omejitve
2021/22 1 2 0 0 Brez omejitve
2021/22 2 2 0 0 Brez omejitve
2020/21 1 5 0 0 Brez omejitve
2020/21 2 5 0 0 Brez omejitve
2019/20 1 5 0 0 Brez omejitve
2019/20 2 5 1 1 Brez omejitve
2018/19 1 5 0 0 Brez omejitve
2018/19 2 5 0 0 Brez omejitve
2017/18 1 5 0 0 Brez omejitve
2017/18 2 5 0 0 Brez omejitve
2016/17 1 5 0 0 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane