UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Slovenistika B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani slovenist (UN) in ...
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Diplomanti študija po predlaganem študijskem programu pridobijo znanje in razvijejo zmožnosti, ki po uveljavljenih merilih veljajo za temeljna znanja in zmožnosti s področja slovenističnega jezikoslovja ter literarne vede. Manjšo poglobljenost njihovih znanj in zmožnosti nadomešča v tem programu razsežnost, ki jo odpira povezovanje z znanji in zmožnostmi, pridobljenimi v okviru drugega študijskega področja. Kljub manjši poglobljenosti jim usvojena slovenistična znanja omogočajo umeščanje temeljnih jezikovnih in literarnih prvin v sistem, pa tudi v širši družbeni kontekst ter razumevanje razmerij med neumetnostnim in umetnostnim besedilom, med jezikom in posameznikom ter jezikom in družbo.

Z osvojenim znanjem so diplomanti usposobljeni za opravljanje določenih in specifičnih manj zahtevnih nalog, povezanih s slovensko književnostjo, jezikom, besedili in njihovimi značilnostmi v različnih medijih, in sicer v posebej specializiranih knjigarnah, v založništvu, tiskanih in elektronskih medijih, kulturnih ustanovah ter v državni upravi.

Študijski program – ravno zaradi dvodisciplinarnosti – usposablja za sodelovanje v dejavnostih, ki se ukvarjajo s predstavitvijo in promocijo slovenskega jezika in literature ali s kulturno animacijo, naprimer v turistični dejavnosti.

Vpisni pogoji

 • Za vse kandidate - izkazano znanje slovenskega jezika na ravni B2
 • opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu in izpit iz predmeta splošne mature: angleščina / nemščina - če je matematiko opravil pri poklicni maturi oziroma izpit iz predmeta splošne mature: matematika - če je kandidat opravil angleščino / nemščino pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Slovenistika (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 76 34 / Brez omejitve
2023/24 1 76 41 49 Brez omejitve
2023/24 2 32 14 / Brez omejitve
2022/23 1 76 38 42 Brez omejitve
2022/23 2 32 8 / Brez omejitve
2021/22 1 75 113 64 Brez omejitve
2021/22 2 14 11 10 Brez omejitve
2020/21 1 75 51 54 Brez omejitve
2020/21 2 23 13 12 Brez omejitve
2019/20 1 75 51 50 Brez omejitve
2019/20 2 31 20 15 Brez omejitve
2018/19 1 75 40 49 Brez omejitve
2018/19 2 28 11 9 Brez omejitve
2017/18 1 60 53 46 Brez omejitve
2017/18 2 14 8 9 Brez omejitve
Prikaži starejše

Slovenistika (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 10 0 / Brez omejitve
2023/24 1 10 1 1 Brez omejitve
2023/24 2 9 2 / Brez omejitve
2022/23 1 10 0 0 Brez omejitve
2022/23 2 10 0 / Brez omejitve
2021/22 1 10 0 0 Brez omejitve
2021/22 2 10 2 1 Brez omejitve
2020/21 1 10 1 0 Brez omejitve
2020/21 2 10 1 0 Brez omejitve
2019/20 1 10 0 0 Brez omejitve
2019/20 2 10 1 2 Brez omejitve
2018/19 1 10 2 2 Brez omejitve
2018/19 2 10 1 1 Brez omejitve
2017/18 1 10 0 0 Brez omejitve
2017/18 2 10 0 0 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane