UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Španski jezik in književnost B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomant španskega jezika in književnosti (UN) in ...
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Diplomanti pridobijo vsa znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo kot temeljna znanja in zmožnosti diplomanta dvodisciplinarnega programa španščine, in so usposobljeni za kritično in fleksibilno uporabo pridobljenih znanj in zmožnosti v povezavi z drugim predmetom ali področjem njihovega študija. Pri uporabi znajo upoštevati vse okoliščine konkretnega konteksta.

Med pridobljenimi znanji in zmožnostmi velja posebej izpostaviti naslednja: poznavanje španskega jezikovnega sistema na vseh ravneh, zmožnost slušne, govorne, bralne in pisne rabe španščine, znanja o jezikovnem stiku med španščino in slovenščino, znanja o pogojih in različnih okoliščinah medkulturnega sporazumevanja, osnovno poznavanje kultur in književnosti špansko govorečih skupnosti, odprtost in zmožnost razumevanja govorcev španskega in drugih jezikov, sposobnost jezikovnega sodelovanja in odpravljanja sporazumevalnih ovir, zavest o potrebi stalnega izpopolnjevanja že pridobljenih znanj in zmožnosti skladno s hitrim razvojem stroke in pripravljenost za tako izpopolnjevanje.

Diplomanti znajo vsa našteta znanja in jezikovne zmožnosti uporabljati kritično, v povezavi z drugim študijskim področjem in skladno z okoliščinami delovanja oziroma raznih oblik medjezikovnega in medkulturnega posredovanja glede na zastavljene cilje.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura in izpit iz splošne mature iz predmeta španščina - če je kandidat predmet že opravljal pri poklicni maturi pa izpit iz splošne mature iz predmeta tuji jezik ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program ali
 • uspešno zaključen enakovreden študij v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Španski jezik in književnost (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 51 26 / Brez omejitve
2023/24 1 51 33 33 Brez omejitve
2023/24 2 19 11 / Brez omejitve
2022/23 1 51 38 37 Brez omejitve
2022/23 2 16 13 / Brez omejitve
2021/22 1 50 79 34 Brez omejitve
2021/22 2 17 8 5 Brez omejitve
2020/21 1 50 51 43 Brez omejitve
2020/21 2 11 10 9 Brez omejitve
2019/20 1 50 45 46 Brez omejitve
2019/20 2 9 12 8 Omejitev
2018/19 1 50 48 42 Brez omejitve
2018/19 2 10 14 8 Omejitev
2017/18 1 40 50 40 Omejitev, minimum je 41
2016/17 1 40 53 41 Omejitev, minimum je 75
Prikaži starejše

Španski jezik in književnost (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 5 1 / Brez omejitve
2023/24 1 5 0 0 Brez omejitve
2023/24 2 5 0 / Brez omejitve
2022/23 1 5 2 3 Brez omejitve
2022/23 2 2 1 / Brez omejitve
2021/22 1 5 4 1 Brez omejitve
2021/22 2 4 3 2 Brez omejitve
2020/21 1 5 3 2 Brez omejitve
2020/21 2 4 0 0 Brez omejitve
2019/20 1 5 0 0 Brez omejitve
2019/20 2 5 2 1 Brez omejitve
2018/19 1 5 0 0 Brez omejitve
2018/19 2 5 1 1 Brez omejitve
2017/18 1 5 1 2 Brez omejitve
2017/18 2 4 2 1 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane