UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Zgodovina B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomiran zgodovinar (UN) in ...
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program oblikuje humanistično in družboslovno široko razgledanega diplomanta. Študentu omogoči, da si pridobi temeljno zgodovinsko znanje in osnovne veščine znanstveno-raziskovalnega dela. Pridobljeno znanje in veščine, ki jih diplomant/-tka obvlada, dosegajo visoke mednarodne standarde. Diplomant je sposoben analitičnega, kritičnega in poglobljenega pogleda na preteklost, sposoben pa je tudi prepoznavanja sodobnih političnih in družbenih dogajanj ter jih kritično ovrednotiti.

Študent je skozi celoten študij spodbujen k samostojnemu delu, katerega rezultati so sprotno vključevani v pedagoški in raziskovalni del študija. Pridobljene kompetence diplomantu omogočajo opravljanje določenih oblik raziskovalnega, publicističnega, arhivskega in muzejskega dela v okviru različnih del znotraj stroke in različna sorodna dela na področju humanistike in družboslovja.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program ali
 • uspešno opravljen enakovreden študij v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Zgodovina (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 82 93 / Omejitev
2023/24 1 82 109 83 Omejitev, minimum je 64,5
2022/23 1 82 87 82 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 65
2022/23 2 3 16 / Omejitev
2021/22 1 80 206 82 Omejitev, minimum je 63
2020/21 1 80 86 80 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 63
2020/21 2 4 17 4 Omejitev, minimum je 86
2019/20 1 80 91 80 Omejitev, minimum je 58
2018/19 1 80 92 81 Omejitev, minimum je 54
2017/18 1 80 105 81 Omejitev, minimum je 63
2016/17 1 80 95 81 Omejitev, minimum je 52
2015/16 1 80 101 87 Omejitev, minimum je 60
2014/15 1 80 77 69 Brez omejitve
2014/15 2 16 20 16 Omejitev, minimum je 50
2013/14 1 90 118 93 Omejitev, minimum je 57
Prikaži starejše

Zgodovina (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 31 4 / Brez omejitve
2023/24 1 31 2 2 Brez omejitve
2023/24 2 29 2 / Brez omejitve
2022/23 1 31 1 1 Brez omejitve
2022/23 2 30 3 / Brez omejitve
2021/22 1 30 1 0 Brez omejitve
2021/22 2 30 6 7 Brez omejitve
2020/21 1 30 1 1 Brez omejitve
2020/21 2 29 1 1 Brez omejitve
2019/20 1 30 1 1 Brez omejitve
2019/20 2 29 1 1 Brez omejitve
2018/19 1 30 3 3 Brez omejitve
2018/19 2 27 4 4 Brez omejitve
2017/18 1 30 2 2 Brez omejitve
2017/18 2 29 5 5 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane