UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Geografija B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani geograf (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Diplomant pridobi temeljna znanja, ki po mednarodnih standardih veljajo za temeljna znanja iz področja geografije. To mu omogoča prepoznavanje in razumevanje naravnih in družbenih procesov oblikovanja in preoblikovanja zemeljskega površja. Pridobi osnovna znanja iz posameznih področij geografije, ki mu omogočajo razumevanje odnosa med naravo in družbo v prostoru. Diplomant pridobi določene veščine, zlasti s področja geografskih informacijskih sistemov, tematske kartografije in drugih geografskih metod, s čimer je usposobljen za izdelavo prostorskih in statističnih analiz.

Z osvojenim znanjem je diplomat usposobljen za opravljanje specifičnih nalog v različnih ustanovah s področja statistike, prostorskega in regionalnega planiranja, turizma in varstva okolja. Pridobljena znanja in veščine diplomantu omogočajo uspešno vključevanje v magistrske študijske programe s področja geografije in sorodnih prostorskih ved.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta geografija - če je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Geografija (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 51 28 / Brez omejitve
2023/24 1 51 20 24 Brez omejitve
2023/24 2 27 7 / Brez omejitve
2022/23 1 51 14 17 Brez omejitve
2022/23 2 38 17 / Brez omejitve
2021/22 1 50 79 26 Brez omejitve
2021/22 2 25 15 18 Brez omejitve
2020/21 1 50 19 24 Brez omejitve
2020/21 2 28 11 9 Brez omejitve
2019/20 1 50 28 30 Brez omejitve
2019/20 2 22 14 14 Brez omejitve
2018/19 1 50 34 / Brez omejitve
2018/19 2 20 21 20 Omejitev, minimum je 49,5
2017/18 1 50 23 31 Brez omejitve
2017/18 2 24 15 16 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane