UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Germanistika B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Ddiplomirani germanist (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program omogoča intenzivno triletno osnovno spoznavanje nemškega jezika ter kultur in književnosti nemško govorečih skupnosti ter usvajanje medkulturne sporazumevalne zmožnosti v nemščini, ki so potrebne za delovanje v različnih delovnih in komunikacijskih okoljih. Za pridobitev širših jezikovnih in kulturnih kompetenc nudi program poleg nemščine še usposabljanje v drugem tujem jeziku, nizozemščini ali švedščini, ki jih sicer ni mogoče zaključiti samostojno. Zaradi obsega te izbirnosti se študentje lahko odločijo tudi za kak drug tuji jezik, ki ga ponujajo oddelki ali lektorati na Filozofski fakulteti.

V prvostopenjskem programu Germanistika študenti izbirajo med tremi različnimi zaključnimi moduli. Na delovanje v svetu dela pripravlja modul, ki je namenjen tistim, ki ne bodo takoj nadaljevali študija, drugi daje vpogled v izobraževalne dejavnosti in olajša odločitev nadaljevanja na pedagoškem študiju, tretji pa usposablja predvsem tiste, ki si želijo nadgradje pridobljenih zmožnosti na drugi stopnji Germanistike in jih zanima tudi raziskovalna usmerjenost.

Diplomanti so kompetentni predvsem za opravljanje del in nalog, ki terjajo dobro poznavanje nemščine, kulturnih posebnosti in medkulturnega komuniciranja bodisi v obliki posredovalne pomoči ali samostojnega strokovnega dela. Zaposlovali se bodo na različnih področjih gospodarstva ter v različnih javnih in državnih službah, ki imajo stike s tujino. Poleg tega lahko delujejo tudi v različnih kulturnih ustanovah, v založbah ter v kulturnih ter zunanjepolitičnih uredništvih različnih medijev.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programuin izpit splošne mature iz predmeta nemščine, če je nemščino že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli drugega tujega jezika - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program ali
 • uspešno zaključeno enakovredno izobraževanje v tujini.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Germanistika (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 30 4 / Brez omejitve
2023/24 1 27 7 7 Brez omejitve
2023/24 2 20 2 / Brez omejitve
2022/23 1 27 10 8 Brez omejitve
2022/23 2 18 2 / Brez omejitve
2021/22 1 25 24 9 Brez omejitve
2021/22 2 17 3 3 Brez omejitve
2020/21 1 25 12 13 Brez omejitve
2020/21 2 13 12 10 Brez omejitve
2019/20 1 25 15 15 Brez omejitve
2019/20 2 13 4 4 Brez omejitve
2018/19 1 30 14 15 Brez omejitve
2018/19 2 18 8 7 Brez omejitve
2017/18 1 30 16 23 Brez omejitve
2017/18 2 12 8 7 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane