UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Pedagogika in andragogika B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Profesor pedagogike in andragogike (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je študentom zagotoviti: kakovostno družboslovno-humanistično izobrazbo, s poudarkom na sistematičnem spoznavanju temeljev pedagoških in andragoških ved; uvajanje v široko poznavanje znanstvenih in strokovnih virov ter njihovo spremljanje; obvladovanje znanstvenih paradigem in orientacij, pomembnih za razumevanje vzgojnih in izobraževalnih procesov ter za sodelovanje pri reševanju praktičnih problemov, za obvladovanje praktičnega ravnanja v različnih izobraževalnih kontekstih in na različnih šolskih stopnjah; kompetenten vstop v delo, samostojnost in iniciativnost pri odločanju ter vodenju zahtevnih del v različnih dejavnostih šole, pri pouku in drugih oblikah dela v šoli, ter pri ustreznih izvenšolskih dejavnostih, v različnih oblikah izobraževanja in delovanja na področju kulture; razvijanje načinov razmišljanja in delovanja, ki so značilni za znanstveno zasnovano poučevanje in učenje ter za uvajanje v sodobno znanstveno mišljenje in znanstvene prakse; razvijanje socialno-etične refleksivnosti, zavezanost profesionalni etiki, razvijanje strokovne kritičnosti in odgovornosti pri delu z ljudmi, pri sodelovanju v skupnosti in delu z informacijami; usposobljenost in pripravljenost za profesionalno samorefleksijo ter za analiziranje kompleksnih situacij pri poučevanju in učenju ter usposobljenost za posodabljanje, evalvacijo in samoevalvacijo delovnih procesov z uporabo znanstvenih sredstev; pripravljenost za sodelovanje pri reševanju pedagoških in andragoških vprašanj, ki se nanašajo na organizacijo in vodenje institucij, pri razvijanju programov, dela in procesov ter za pomoč pri pedagoškem in andragoškem svetovanju;

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Pedagogika in andragogika (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 50 48 / Brez omejitve
2023/24 1 50 46 44 Brez omejitve
2023/24 2 6 15 / Omejitev
2022/23 1 51 65 52 Omejitev, minimum je 63
2021/22 1 50 156 53 Omejitev, minimum je 66
2020/21 1 50 49 50 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 72,5
2020/21 2 3 23 3 Omejitev, minimum je 89
2019/20 1 50 61 50 Omejitev, minimum je 49
2018/19 1 60 65 60 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 66
2018/19 2 3 17 3 Omejitev, minimum je 67
2017/18 1 60 49 58 Brez omejitve
2017/18 2 5 20 5 Omejitev, minimum je 79
2016/17 1 60 87 64 Omejitev, minimum je 67
2015/16 1 60 89 61 Omejitev, minimum je 64
2014/15 1 60 78 60 Omejitev, minimum je 66
Prikaži starejše

Pedagogika in andragogika (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 15 3 / Brez omejitve
2023/24 1 15 7 5 Brez omejitve
2023/24 2 11 3 / Brez omejitve
2022/23 1 16 3 3 Brez omejitve
2022/23 2 13 8 / Brez omejitve
2021/22 1 15 3 1 Brez omejitve
2021/22 2 14 12 11 Brez omejitve
2020/21 1 15 2 2 Brez omejitve
2020/21 2 13 3 7 Brez omejitve
2019/20 1 25 1 0 Brez omejitve
2019/20 2 25 3 4 Brez omejitve
2018/19 1 30 0 0 Brez omejitve
2018/19 2 30 2 3 Brez omejitve
2017/18 1 30 0 0 Brez omejitve
2017/18 2 30 2 2 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane