UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Psihologija B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani psiholog (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilj prvostopenjskega študija psihologije je opremiti študenta z osnovnim znanjem in veščinami s področja temeljnih in aplikativnih disciplin psihološke znanosti in nekaterih drugih, s psihologijo povezanih znanosti. Ta znanja so osnova za strokovno delo in za nadaljnje izobraževanje in izpopolnjevanje v različnih oblikah podiplomskega študija na drugi stopnjiin strokovnega izpopolnjevanja.

Na prvi stopnji študija psihologije se študent orientira v različnih področjih psihologije. Pridobi osnovno izobrazbo v vseh psiholoških disciplinah, spozna glavne teorije in metode v psihologiji, pridobi osnovne psihološke spretnosti in spozna osnove raziskovanja v psihologiji. Pridobljena teoretična in metodološka znanja lahko prenaša na druga področja družboslovja.

Prva stopnja študija psihologije še ne zagotavlja poklicne kvalifikacije za delo psihologa, saj ne omogoča pridobitve kompetentnosti za opravljanje samostojne psihološke prakse. Po zaključeni prvi stopnji študija psihologije je diplomant usposobljen za opravljanje osnovnih nalog na področju družboslovnega strokovnega dela. Pridobljeno znanje mu v okviru ustrezne supervizije omogoča uporabo psiholoških spoznanj na različnih področjih človekovega delovanja in medosebnih odnosov. Deluje lahko pod nadzorom magistra psihologije ali sodeluje z drugimi strokovnjaki na različnih področjih družbenih dejavnosti, pri čemer rešuje enostavnejše psihološke probleme v okviru družbenih, ekonomskih in kulturnoustvarjalnih dejavnosti. Njegovo strokovno delo temelji na spoznanjih psihološke znanosti, na načelih psihološke strokovne etike, na njegovi osebnostni zrelosti in je usmerjeno k napredku in humanizaciji posameznika, skupin in družbe.

Vpisni pogoji

 • Za vse kandidate - izkazano znanje slovenskega jezika na ravni B2
 • opravljena splošna matura ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program ali
 • uspešno opravljeno enakovredno izobraževanje v tujini.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Psihologija (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 90 148 / Omejitev
2023/24 1 90 173 93 Omejitev, minimum je 94
2022/23 1 60 119 63 Omejitev, minimum je 95,8
2021/22 1 60 231 66 Omejitev, minimum je 95,8
2020/21 1 60 159 67 Omejitev, minimum je 95,8
2019/20 1 60 129 61 Omejitev, minimum je 95,2
2018/19 1 60 132 64 Omejitev, minimum je 94
2017/18 1 60 137 61 Omejitev, minimum je 94
2016/17 1 60 145 61 Omejitev, minimum je 94
2016/17 2 8 21 8 Omejitev, minimum je 88,5
2015/16 1 60 122 61 Omejitev, minimum je 91,8
2014/15 1 60 120 61 Omejitev, minimum je 91
2013/14 1 60 126 60 Omejitev, minimum je 92,4
2012/13 1 60 144 60 Omejitev, minimum je 92,5
2011/12 1 70 135 70 Omejitev, minimum je 88,5
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane