UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Slovenistika B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani slovenist (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Diplomant pridobi znanje in razvije zmožnosti, ki po uveljavljenih merilih veljajo za temeljna znanja in zmožnosti s področja slovenističnega jezikoslovja ter literarne vede. Temeljna znanja s posameznih področij jezikoslovja in literarne vede mu omogočajo ustrezno umeščanje jezikovnih in literarnih prvin v sistem, pa tudi v širši družbeni kontekst ter razumevanje razmerij med neumetnostnim in umetnostnim besedilom, med jezikom in posameznikom ter jezikom in družbo. Zmožen je razumeti, interpretirati in ovrednotiti tipična neumetnostna in umetnostna oziroma literarna besedila, spremljati sočasna strokovna spoznanja in družbeno dogajanje, povezana z jezikom ali literaturo, se do njih strokovno argumentirano opredeljevati ter svoja spoznanja in stališča javno predstaviti v razumljivem, smiselnem, zaokroženem in ustreznem govorjenem ali zapisanem besedilu.

Z osvojenim znanjem je diplomant usposobljen za opravljanje specifičnih manj zahtevnih nalog, ki se nanašajo na poznavanje slovenske književnosti, kulturne zgodovine, kulture sploh, jezika, besedil in njihovih značilnosti v različnih medijih, in sicer v založništvu, tiskanih in elektronskih medijih, kulturnih ustanovah, v državni upravi, v propagandni oziroma oglaševalski in turistični dejavnosti. Študijski program usposablja tudi za sodelovanje pri protokolu in ustanovah, ki se ukvarjajo s predstavitvijo in promocijo slovenskega jezika in literature ali s kulturno animacijo.

Vpisni pogoji

 • Za vse kandidate - izkazano znanje slovenskega jezika na ravni B2
 • opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu in izpit iz predmeta splošne mature: angleščina / nemščina - če je matematiko opravil pri poklicni maturi oziroma izpit iz predmeta splošne mature: matematika - če je kandidat opravil angleščino / nemščino pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Slovenistika (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 31 3 5 Brez omejitve
2023/24 2 26 2 / Brez omejitve
2022/23 1 31 8 7 Brez omejitve
2022/23 2 23 4 / Brez omejitve
2021/22 1 30 32 9 Brez omejitve
2021/22 2 21 8 8 Brez omejitve
2020/21 1 30 8 5 Brez omejitve
2020/21 2 27 3 3 Brez omejitve
2019/20 1 30 7 11 Brez omejitve
2019/20 2 23 3 3 Brez omejitve
2018/19 1 30 10 11 Brez omejitve
2018/19 2 23 5 4 Brez omejitve
2017/18 1 50 5 5 Brez omejitve
2017/18 2 45 7 6 Brez omejitve
2016/17 1 50 9 12 Brez omejitve
Prikaži starejše

Slovenistika (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 10 1 1 Brez omejitve
2023/24 2 9 0 / Brez omejitve
2022/23 1 10 1 1 Brez omejitve
2022/23 2 10 1 / Brez omejitve
2021/22 1 10 1 1 Brez omejitve
2021/22 2 9 1 1 Brez omejitve
2020/21 1 10 2 2 Brez omejitve
2020/21 2 8 1 1 Brez omejitve
2019/20 1 10 0 0 Brez omejitve
2019/20 2 10 0 0 Brez omejitve
2018/19 1 10 0 0 Brez omejitve
2018/19 2 10 1 1 Brez omejitve
2017/18 1 10 0 0 Brez omejitve
2017/18 2 10 2 2 Brez omejitve
2016/17 1 10 0 0 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane