UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Sociologija kulture B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani sociolog kulture (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program izhaja iz razvoja dosedanjega študijskega programa. Izpostavlja tiste vsebinske in razvojne značilnosti, zaradi katerih je v razmerah evropske primerljivosti in prehoda na bolonjski proces mogoče in potrebno program sociologije kulture v širšem smislu osamosvojiti. Enopredmetni program Sociologija kulture upošteva smernice razvoja sodobne družbe, kjer prihaja do novih povezav in zlivanja med družbenimi sferami, zaradi katerih kulture ni mogoče več razumeti brez razumevanja teh procesov. Hkrati torej sociologija sodobnih družb zahteva pritegnitev analitičnih postopkov, razvitih za analizo kulturnih praks v ožjem pomenu, na družbene procese, ki tradicionalno niso bili obravnavani kot kulturni, sociologija kulturnih praks pa na vsakem koraku zahteva analizo družbenih razmerij, ki te prakse določajo. Evropsko primerljivi programi tudi odražajo prepoznanje nuje po povezovanju in umeščanju študija kulture v širše družboslovne in humanistične okvire. Program Sociologija kulture takšno povezovanje naslanja na tradicije sociološkega raziskovanja na dosedanjih programih na Oddelku za sociologijo in ga razširja v interdisciplinarno humanistično polje, ki ga z zunanjo izbirnostjo omogoča študij na Filozofski fakulteti.

Program je poseben v slovenskem prostoru po svojem poglobljenem teoretskem pristopu, ki vključuje poznavanje klasične in temeljne sociološke misli ter razvija analitske osnove, oprte na najnovejše epistemološke in teoretske premike v polju družboslovja in humanistke. Študij je zasnovan tako, da na začetku gradi na širokih temeljnih socioloških in širše družboslovno-humanističnih znanjih, ki jih v višjih letnikih razvija v specialna in posebna sociološka polja. Specifike teh teoretsko vsebinskih usmeritev podajajo osnove za preučevanje procesov oblikovanja kolektivnih identitet, nacionalne pripadnosti in kulturne razpetosti družbe med tradicijo in izzivi sodobnega časa. Študentom omogočajo prepoznavanje in razumevanje kulturnih in identitetnih politik nacionalne skupnosti ter soočenja lokalnih posebnosti v organiziranju kolektivnega kulturnega življenja s širšimi konteksti integracijskih in globalizacijskih procesov: ti vodijo do zbliževanja kultur in novega vrednotenja medkulturnih stikov. S svojo programsko usmeritvijo študij Sociologije kulture opravlja tudi pomembno poslanstvo v izobraževanju kadrov, ki suvereno in samostojno prispevajo k razvoju medkulturnega dialoga države in njenih vizij globalnega civilizacijskega sodelovanja.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v katerem koli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature: zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija, ekonomija - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Sociologija kulture (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 31 11 / Brez omejitve
2023/24 1 31 14 13 Brez omejitve
2023/24 2 18 3 / Brez omejitve
2022/23 1 31 15 14 Brez omejitve
2022/23 2 19 7 / Brez omejitve
2021/22 1 35 49 9 Brez omejitve
2021/22 2 21 8 9 Brez omejitve
2020/21 1 35 11 13 Brez omejitve
2020/21 2 24 3 8 Brez omejitve
2019/20 1 35 10 15 Brez omejitve
2019/20 2 23 8 8 Brez omejitve
2018/19 1 35 11 16 Brez omejitve
2018/19 2 21 9 8 Brez omejitve
2017/18 1 35 10 9 Brez omejitve
2017/18 2 29 10 12 Brez omejitve
Prikaži starejše

Sociologija kulture (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 6 0 / Brez omejitve
2023/24 1 6 0 0 Brez omejitve
2023/24 2 6 1 / Brez omejitve
2022/23 1 6 0 0 Brez omejitve
2022/23 2 6 3 / Brez omejitve
2021/22 1 5 0 0 Brez omejitve
2021/22 2 5 1 1 Brez omejitve
2020/21 1 5 1 1 Brez omejitve
2020/21 2 5 2 2 Brez omejitve
2019/20 1 5 0 0 Brez omejitve
2019/20 2 5 1 1 Brez omejitve
2018/19 1 5 0 0 Brez omejitve
2018/19 2 5 0 0 Brez omejitve
2016/17 1 10 0 0 Brez omejitve
2016/17 2 10 2 2 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane