UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Antični in humanistični študiji B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister antičnih in humanističnih študijev
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študentje pridobijo poglobljeno znanje o kulturi grško-rimske antike, o latinskem srednjem veku in Bizancu ter o humanistični tradiciji, ki je jezik, ideje in podobe klasične antike posredovala sodobnosti. Z izbiro smeri latinska filologija ali grška filologija se študentje usmerijo v temeljit študij enega od dveh klasičnih jezikov (drugi je na ravni temeljnega znanja, ki zadošča za samostojno uporabo virov in priročnikov).

Vendar je program v primerjavi z izrazito filološkimi dvodisciplinarnimi programi latinščine in grščine veliko bolj osredotočen na kulturnozgodovinski kontekst klasičnih besedilnih spomenikov. Ob specialistični usmeritvi v enega od dveh klasičnih jezikov Antični in humanistični študiji odpirajo širok pregled nad različnimi vidiki antične materialne in duhovne kulture, pa tudi nad kulturo grškega Bizanca, latinskega srednjega veka in humanizma (zgodovina, arheološke najdbe, umetnost, filozofija, religija in duhovnost, mitologija,...). Program je zasnovan interdisciplinarno in omogoča študijsko, pozneje pa tudi poklicno povezovanje s številnimi sorodnimi področji, ki se neposredno ali posredno srečujejo s kulturo grško-rimske antike, Bizanca, latinskega srednjega veka in humanizma. Posebna pozornost velja recepciji antične kulture od zgodnjega srednjeveškega humanizma prek renesanse do danes: potem, po katerih nas je antika dosegla, in preobrazbam, ki jih je na teh poteh doživljala.

Magistri tako pridobijo temeljito klasično-humanistično izobrazbo, široko pregledno znanje na področju antične zgodovine, književnosti in kulture ter specifična filološka znanja: obvladajo enega od dveh klasičnih jezikov, razumejo njegovo zgodovino, socialne in slogovne ravni, berejo in prevajajo najtežavnejša besedila, poznajo principe in metode tekstne kritike in edicijskega dela, samostojno analizirajo, komentirajo in interpretirajo literarna in strokovna besedila. Poznajo tudi najpomembnejše smeri sodobne jezikoslovne in literarne teorije ter so razgledani po teoretskih diskurzih sorodnih humanističnih disciplin. S tem širokim teoretičnim in praktičnim znanjem so uposobljeni za samostojno delo na področju raziskovanja, literarnega prevajanja, v publicistiki, založništvu, arhivistiki in na drugih področjih, ki zahtevajo temeljito in natančno delo z besedilom, sodelujejo pa lahko tudi pri raziskovanju na sorodnih področjih, kjer je dobro znanje klasičnih jezikov nepogrešljivo: arheologija in muzeologija, zgodovina, umetnostna zgodovina, jezikoslovje in literarne vede.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program prve stopnje s strokovnih področij: Latinski jezik književnost in kultura – dvodisciplinarni, Grški jezik, književnost in kultura – dvodisciplinarni, Antični in humanistični študiji, ali
 • končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 KT, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 KT, ali
 • končano enakovredno izobraževanje v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

 • Grška filologija
 • Latinska filologija

Podatki o vpisu

Antični in humanistični študiji (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 7 / /
2023/24 1 7 / /
2022/23 1 7 / /
2021/22 1 7 / /
2020/21 1 7 / /
2019/20 1 7 / /
2018/19 1 7 / /
2017/18 1 7 / /
2016/17 1 5 / /
2015/16 1 5 / /
2014/15 1 7 / /
2013/14 1 7 / /
2012/13 1 5 / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše

Antični in humanistični študiji (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 2 / /
2023/24 1 2 / /
2022/23 1 2 / /
2021/22 1 2 / /
2020/21 1 2 / /
2019/20 1 2 / /
2018/19 1 2 / /
2017/18 1 2 / /
2016/17 1 2 / /
2015/16 1 2 / /
2014/15 1 2 / /
2013/14 1 2 / /
2012/13 1 2 / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane