UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Germanistika B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: magister germanistike
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Diplomantke in diplomanti drugostopenjskega študijskega programa Germanistika pridobijo znanja s področja nemškega jezika, književnosti in kulture, ki po mednarodnih standardih veljajo kot temeljna za profil magistra oziroma magistrice germanistike. Program omogoča nadgradnjo prvostopenjskega programa Germanistika in usposablja za kompleksne, zahtevne, vodilne in ustvarjalne naloge in potrebe na jezikovnem, besedilnem, kulturnem in medkulturnem področju. Diplomantke in diplomanti Germanistike – dvopredmetna smer so poleg tega sposobni pridobljena znanja, metode in pristope povezovati tako inter- kot intradisciplinarno, diplomantke in diplomanti obeh pedagoških smeri Nemščina (enopredmetne in dvopredmetne) pa si pridobijo kvalitetno humanistično izobrazbo s področja nemškega jezika in književnosti s poudarkom na vzgojno-izobraževalnih vedah. Usposobljeni so za kompetentno delo ter odgovorno in premišljeno delovanje pri pouku v osnovnih in srednjih šolah ter v drugih izobraževalnih ustanovah.

Drugostopenjski študijski program Germanistika omogoča vsem diplomantom in diplomantkam razvijanje socialno-etične refleksije, strokovne kritičnosti in odgovornosti pri delu z ljudmi in informacijami, pri sodelovanju v skupnosti ter zavezanost profesionalni etiki.

Vpisni pogoji

  • Kdor je končal: a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z istega strokovnega področja (germanistika) ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini ali
  • b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi predstojnik oddelka, ki izvaja program oziroma smer, in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk enopredmetnega programa oziroma smeri in od 10 do največ 60 kreditnih točk skupaj na obeh dvopredmetnih programih oziroma smereh

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Podatki o vpisu

Germanistika (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 10 / /
2023/24 1 10 / /
2022/23 1 10 / /
2021/22 1 10 / /
2020/21 1 10 / /
2019/20 1 10 / /
2018/19 1 10 / /
2017/18 1 10 / /
2016/17 1 10 / /
2015/16 1 15 / /
2014/15 1 30 / /
2013/14 1 35 / /
2012/13 1 40 / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše

Germanistika (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 7 / /
2023/24 1 7 / /
2022/23 1 7 / /
2021/22 1 7 / /
2020/21 1 7 / /
2019/20 1 5 / /
2018/19 1 4 / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
  • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
  • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane