UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Grški jezik, književnost in kultura B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister grškega jezika, književnosti in kulture
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

S programom si študentje pridobijo poglobljeno znanje na področju grškega jezika, kulture in književnosti v obsegu, ki je primerljiv z drugostopenjskimi programi grščine, klasične filologije oziroma antičnih študij na večini evropskih univerz. Pridobijo si splošne kompetence humanističnega intelektualca ter specifične strokovne kompetence: suvereno obvladovanje grškega jezika s sposobnostjo branja najtežavnejših besedil v izvirniku, razumevanje zgodovine grščine in njenega vpliva na moderne jezike, poznavanje vseh vidikov grške književnosti in kulture od starega veka do sodobnosti, razumevanje vloge, ki jo imata antična in poznejša grška književnost in filozofija v evropski literaturi in kulturi.

Smer Starogrški jezik, književnost in kultura je zasnovana predvsem raziskovalno. Magistranti poznajo metode filološke analize besedil in so posamezna literarna in strokovna dela sposobni interpretirati v zgodovinskem kontekstu, obenem pa poznajo tudi sodobne teoretske poglede in metodološke pristope. Usposobljeni so za samostojno delo na področju raziskovanja, literarnega prevajanja, v publicistiki, založništvu, arhivistiki in na drugih področjih, ki zahtevajo temeljito in natančno delo z besedilom, sodelujejo pa lahko tudi pri raziskovanju na sorodnih področjih, kjer je poglobljeno znanje grščine nepogrešljivo: arheologija in muzeologija, zgodovina, umetnostna zgodovina, jezikoslovje in literarne vede. S tem znanjem se lahko poklicno usmeri v raziskovanje, prevajanje, publicistiko, založništvo, turizem,...

Tudi smer novogrški jezik, književnost in kultura omogoča raziskovalno usmeritev, vendar postavlja poudarek predvsem na praktično obvladovanje vseh ravni sodobnega grškega jezika, od vsakdanje komunikacije, ustnega in pisnega prevajanja iz nove grščine v slovenščino in iz slovenščine v novo grščino do interpretacije in posredovanja literarnih del.

Vpisni pogoji

 • Končan prvostopenjski dvodisciplinarni univerzitetni študijski program istih disciplin, vrednoten s 180 KT, ali
 • končan prvostopenjski dvodisciplinarni univerzitetni študijski program istih disciplin, ovrednoten z 240 KT - kandidatom se lahko glede na opravljene obveznosti prvostopenjskega študija prizna do 60 KT, ali
 • končan katerikoli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z ustreznih strokovnih področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika) ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji in ki obsegajo od 10 do 60 KT, ali
 • končan katerikoli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji in ki obsegajo od 10 do 60 KT, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu z ustreznih strokovnih področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika) ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji in ki obsegajo od 10 do 60 KT, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji in ki obsegajo od 10 do 60 KT.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

 • Novogrški jezik, književnost in kultura
 • Starogrški jezik, književnost in kultura

Podatki o vpisu

Grški jezik, književnost in kultura (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 14 / /
2023/24 1 14 / /
2022/23 1 14 / /
2021/22 1 14 / /
2020/21 1 7 / /
2019/20 1 7 / /
2018/19 1 7 / /
2017/18 1 7 / /
2016/17 1 5 / /
2015/16 1 5 / /
2014/15 1 7 / /
2013/14 1 7 / /
2012/13 1 5 / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše

Grški jezik, književnost in kultura (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 4 / /
2023/24 1 4 / /
2022/23 1 4 / /
2021/22 1 4 / /
2020/21 1 2 / /
2019/20 1 2 / /
2018/19 1 2 / /
2017/18 1 2 / /
2016/17 1 2 / /
2015/16 1 2 / /
2014/15 1 2 / /
2013/14 1 2 / /
2012/13 1 2 / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane