UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Južnoslovanski študiji (pedagoški) B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister južne slavistke in ...
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj študijskega programa je, da študentje pridobijo kompetence za znanstveno-raziskovalno in strokovno delo na področju kulture in diplomacije (prevajalec, urednik lektor, samostojni referent, strokovni in poslovni tajnik, turistični delavec,...), gospodarstva (zunanja trgovina) in javne uprave oziroma za opravljanje poklicev, ki predvidevajo na ustreznem področju široko razgledane strokovnjake.

Vpisni pogoji

 • Končan prvostopenjski dvodisciplinarni univerzitetni študijski program Južnoslovanski študiji ali
 • končan prvostopenjski univerzitetni študijski program istih disciplin (kroatistika, srbistika, makedonistika,...), vrednoten s 180 KT, ali
 • končan prvostopenjski univerzitetni študijski program istih disciplin (kroatistika, srbistika, makedonistika,...), vrednoten z 240 KT - kandidatom se glede na opravljene obveznosti prvostopenjskega študija lahko prizna do 60 KT, ali
 • končan katerikoli drug prvostopenjski univerzitetni študijski program z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji in obsegajo do 60 KT, ali
 • končan nebolonjski univerzitetni dodiplomski študijski program Hrvaški, srbski in makedonski jezik s književnostmi - kandidatom se priznajo nekatere opravljene obveznosti, ali
 • končan katerikoli visokošolski strokovni študijski program po starem programu ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji in obsegajo do 60 KT.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Podatki o vpisu

Južnoslovanski študiji (pedagoški) (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 4 / /
2023/24 1 4 / /

Južnoslovanski študiji (pedagoški) (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 1 / /
2023/24 1 1 / /
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane