UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Latinski jezik, književnost in kultura (pedagoški) B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister profesor latinščine in ...
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program je namenjen usposabljanju študentov s temeljitim znanjem latinskega jezika in razgledanostjo po kulturi rimske antike za pedagoški poklic. Možna je vrsta dvopredmetnih povezav. Program se vertikalno praviloma navezuje na prvostopenjski program Latinski jezik, književnost in kultura, vertikalno in horizontalno pa se povezuje predvsem z jezikovnimi programi, primerjalno književnostjo, zgodovino, umetnostno zgodovino, filozofijo in arheologijo. Latinščina se trenutno poučuje na sedmih slovenskih srednjih in treh osnovnih šolah.

Cilj programa je temeljito znanje latinskega jezika in temeljita razgledanost po kulturi rimske antike, glede na individualno izbiro študenta pa tudi po latinski kulturi poznejših obdobij. Sposobnost za posredovanje jezikovih, literarnozgodovinskih in kulturnozgodovinskih znanj ter analitične vednosti o dediščini rimske antike v poznejših obdobjih je mogoče doseči le v vsebinski interakciji med strokovnimi in pedagoškimi vsebinami, v tej obliki pa se doseganje ciljev tudi preverja. Specialna didaktika jezika ter književnosti in kulture npr. predvideva veliko praktičnih aplikacij strokovnega znanja (npr. analiza jezikovnih struktur, zgodovina jezika, interpretacija besedil) v pedagoško prakso, zlasti v obliki seminarskih izdelkov in pedagoških priprav.

Vpisni pogoji

 • Končan prvostopenjski dvodisciplinarni študijski program istih disciplin ali
 • končan katerikoli od drugih prvostopenjskih študijskih programov z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji in obsegajo do 60 KT, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji in obsegajo do 60 KT.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Latinski jezik, književnost in kultura (pedagoški) (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 7 / /
2023/24 1 7 / /
2022/23 1 7 / /
2021/22 1 7 / /
2020/21 1 7 / /
2019/20 1 7 / /
2018/19 1 7 / /
2017/18 1 7 / /
2016/17 1 7 / /
2015/16 1 7 / /
2014/15 1 7 / /
2013/14 1 7 / /
2012/13 1 5 / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše

Latinski jezik, književnost in kultura (pedagoški) (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 2 / /
2023/24 1 2 / /
2022/23 1 2 / /
2021/22 1 2 / /
2020/21 1 2 / /
2019/20 1 2 / /
2018/19 1 2 / /
2017/18 1 2 / /
2016/17 1 2 / /
2015/16 1 2 / /
2014/15 1 2 / /
2013/14 1 2 / /
2012/13 1 2 / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane