UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Pedagogika (pedagoški) B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister profesor pedagogike in ...
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilji programa so študentom zagotoviti: razvoj splošnih kompetenc humanistično izobraženega intelektualca s kakovostno družboslovno-humanistično izobrazbo, s poudarkom na sistematičnem spoznavanju pedagoških ved; obvladovanje znanstvenih paradigem in orientacij, ki so pomembne za razumevanje vzgojnih in izobraževalnih procesov in povezanosti pedagoških pojavov in procesov ter družbe; obvladovanje praktičnega delovanja in reševanja praktičnih problemov s področja načrtovanja, organizacije, izvajanja in evalvacije vzgojno-izobraževalnih procesov v različnih kontekstih in na različnih stopnjah izobraževanja ter na področju kulture; kompetenten vstop v delo, samostojnost in iniciativnost pri vodenju najzahtevnejših dejavnosti ter pri svetovanju in pomoči udeležencem izobraževanja, še posebej učencem/dijakom in njihovim staršem ter učiteljem pri pouku in pri drugih oblikah dela v šoli, kakor tudi pri ustreznih izvenšolskih dejavnostih v različnih ustanovah s področja izobraževanja in kulture; razvijanje načinov razmišljanja in delovanja, ki so značilni za sodobno zasnovano poučevanje in učenje; uvajanje v sodobno znanstveno mišljenje, znanstvene prakse in identifikacijo s stroko; razvijanje socialno-etične refleksivnosti, zavezanosti profesionalni etiki in razvijanje strokovne kritičnosti in odgovornosti pri delu z ljudmi, pri sodelovanju v skupnosti in delu z informacijami; v povezavi z drugim študijskim programom razširjanje obsega znanja in usposobljenosti, posebej še za interdisciplinarno raziskovanje in reševanje problemov.

Vpisni pogoji

 • Končan prvostopenjski študijski program Pedagogika in andragogika, Psihologija, Razredni pouk, Socialna pedagogika, ali
 • končan prvostopenjski študijski program ali študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe s področja družboslovja, humanistike ali predšolske vzgoje, sprejet pred letom 2004, ter pred vpisom opravljene obveznosti v obsegu 15 KT iz predmetov: Zgodovina vzgoje in izobraževanja (5 KT), Teorija vzgoje (5 KT), Didaktika I (5 KT), ali
 • končan prvostopenjski študijski program ali študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z drugih strokovnih področij, sprejet pred letom 2004, ter pred vpisom opravljene obveznosti v obsegu 35 KT: Pedagoška statistika (5 KT), Zgodovina vzgoje in izobraževanja (5 KT), Didaktika I (5 KT), Teorija vzgoje (5 KT), Pedagoška sociologija I (5 KT), Pedagoška psihologija I (5 KT), Šolska pedagogika (5 KT).

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Pedagogika (pedagoški) (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 30 / /
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 30 / /
2021/22 1 30 / /
2020/21 1 30 / /
2019/20 1 30 / /
2018/19 1 30 / /
2017/18 1 20 / /
2016/17 1 20 / /
2015/16 1 20 / /
2014/15 1 20 / /
2013/14 1 20 / /
2012/13 1 20 / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane