UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Prevajanje B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister prevajanja in ...
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Magistrice in magistri prevajanja:

 • dosegajo kompetence iz prevajanja besedil različnih besedilnih vrst z različnih področij, kot so ekonomija, pravo, naravoslovne znanosti, družboslovne znanosti, elektronski mediji, računalništvo, ali pa humanističnih in literarnih besedil, in sicer iz enega / dveh tujih jezikov;
 • usvajajo sposobnosti lektoriranja in preoblikovanja besedil za potrebe javnih in zasebnih ustanov državnega in mednarodnega značaja;
 • se usposabljajo za terminološka dela in za računalniško podprto prevajanje ter redakcijo strokovnih besedil raznih besedilnih tipov v skladu s specifičnimi konvencijami ciljnega jezika;
 • se usposabljajo za strokovno in literarno prevajanje, podnaslavljanje, lokalizacijo in računalniško podprto prevajanje ter za leksikografsko in terminološko delo.

Obenem program zagotavlja visoke kompetence s področja teoretičnih prevodoslovnih vsebin ter magistricam in magistrom omogoča razumevanje teoretičnih principov in prenos tega znanja na praktično delo kakor tudi identifikacijo in reševanje problemov, s katerimi se bodo kot strokovnjaki soočali pri svojem poklicnem delu.

Pester program mednarodnih študentskih izmenjav Socrates/Erasmus nudi veliko možnosti za pridobivanje izkušenj s študijem in življenjem v tujini ter pristen stik s tujimi jeziki in kulturami. Študentom omogoča študij v znanih univerzitetnih središčih, npr. v Nemčiji, Avstriji, Franciji, Italiji in Španiji.

Vpisni pogoji

 • končan študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s strokovnih področij humanistika in jeziki ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini.
 • končan študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi kolegij predstojnika oz. predstojnice oddelka za prevajalstvo FF UL in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk enopredmetnega programa oziroma smeri in od 10 do največ 60 kreditnih točk skupaj na obeh dvopredmetnih programih oziroma smereh.

Študijske smeri

 • slovenščina-angleščina
 • slovenščina-francoščina
 • slovenščina-italianščina
 • slovenščina-nemščina

Podatki o vpisu

Prevajanje (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 14 / /
2023/24 1 14 / /
2022/23 1 14 / /
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane