UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Slovakistika (pedagoški) B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister profesor slovakistike in ...
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program omogoča pridobitev poglobljenega znanja, usposobljenosti ali zmožnosti, ki ustrezajo splošnim oziroma predmetnospecifičnim kompetencam magistra profesorja slovakistike pripravljenega za učiteljski (profesorski) poklic. Z drugostopenjskim pedagoškim programom si diplomanti slovakistike pridobijo široko in temeljno humanistično izobrazbo tako na teoretični kot uporabni ravni, poglobljeno znanje na področju slovaškezgodovine, književnosti, kulture ter predvsem specifična filološka znanja s področja glottodidaktike oziroma poučevanja slovaščine.

Sposobni so delovati v pedagoškem okolju in sami oblikovati spodbudno učno okolje: prilagajati snov potrebam učencev, izbirati primerno raven pouka in učna gradiva. Znajo smiselno uporabljati pedagoške pristope in znanja ter poznajo specifiko procesov usvajanja tujega jezika. Pedagoška usmeritev jim omogoča učinkovito posredovanje znanja v okviru izobraževalnih ustanov vseh tipov. Program usposablja za zahtevne ustvarjalne naloge in potrebe tudi na splošnem humanističnem področju in v širšem medkulturnem prostoru, kjer je treba razumeti naravo kulturnih pojavov in njihovo povezanost z družbo ter povezovati slovakistična znanja z drugimi področji. Diplomantke in diplomanti so pripravljeni za samostojno znanstveno-raziskovalno in pedagoško delo na domačih in tujih izobraževalnih ustanovah ter za delovanje na področjih, kjer je zahtevana pedagoška usposobljenost oziroma znanje s področja jezikovnega izobraževanja.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program 1. stopnje z ustreznih strokovnih področij (Polonistika, Bohemistika) ali z ustreznih strokovnih disciplin (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), ali
 • končan študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji in obsegajo od 10 do 60 KT, ali
 • končan študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet do 11.6. 2004.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Slovakistika (pedagoški) (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 2 / /
2023/24 1 2 / /
2022/23 1 2 / /
2021/22 1 2 / /
2020/21 1 2 / /
2019/20 1 2 / /
2015/16 1 3 / /
2014/15 1 5 / /
2013/14 1 10 / /
2012/13 1 15 / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše

Slovakistika (pedagoški) (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 1 / /
2023/24 1 1 / /
2022/23 1 1 / /
2021/22 1 1 / /
2020/21 1 1 / /
2019/20 1 1 / /
2015/16 1 1 / /
2014/15 1 2 / /
2013/14 1 2 / /
2012/13 1 5 / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane