UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Sociologija (pedagoški) B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister profesor sociologije in ...
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program je ena od možnih nadaljevanj prvostopenjskega dvodisciplinarnega študijskega programa Sociologija na FF UL. Prvostopenjski študijski program podaja temeljna in široka znanja s področij sociologije in sociologije kulture ter nekaterih njunih glavnih poddisciplin. Drugostopenjski pedagoški študijski program pa je naravnan na specialna znanja, ki so potrebna za opravljanje pedagoškega poklica.

Študentje v dveh letih študija osvojijo znanja, ki so potrebna za poučevanje sociologije in/ali družboslovja na gimnazijah in v drugih srednjih in osnovnih šolah, ter znanja, potrebna za delo z mladino ter za delo v šolstvu nasploh. Del teh znanj pridobijo pri strokovnih predmetih, ki so skupni vsem pedagoškim programom FF UL. Del znanj, potrebnih za uspešno delo v pedagoškem poklicu in šolskem okolju pa pridobijo pri posebnih socioloških in kulturoloških predmetih v organizaciji Oddelka za sociologijo FF UL.

Program je zasnovan tako, da študentje poleg teoretičnih pedagoških, didaktičnih in psiholoških znanj osvojijo tudi praktične kompetence s tega področja. V primerjavi z dosedanjim univerzitetnim dodiplomskim dvopredmetnim programom sociologija na FF UL je več splošne in specialne pedagoške prakse ter posredovanja praktičnih znanj in vedenj iz didaktike sociologije.

Magistri tako lahko učinkovito delovujejo na področju srednjega, pa tudi osnovnega šolstva, na ljudskih univerzah in drugih oblikah vseživljenjskega izobraževanja, saj so pridobili celovita znanja za delo tako z mladostniki kot tudi z odraslimi osebami.

Vpisni pogoji

 • Končan prvostopenjski dvodisciplinarni univerzitetni študijski program istih disciplin ali
 • končan katerikoli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov s strokovnih področij jezikoslovja, družboslovja ali humanistike ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji in obsegajo od 10 do 60 KT, ali
 • končan katerikoli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji in obsegajo do 60 KT, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu s strokovnih področij jezikoslovja, družboslovja ali humanistike ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji in obsegajo od 10 do 60 KT, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji in obsegajo do 60 KT.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Sociologija (pedagoški) (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 30 / /
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 30 / /
2021/22 1 40 / /
2020/21 1 40 / /
2019/20 1 40 / /
2018/19 1 40 / /
2017/18 1 40 / /
2016/17 1 40 / /
2015/16 1 40 / /
2014/15 1 40 / /
2013/14 1 45 / /
2012/13 1 45 / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše

Sociologija (pedagoški) (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 3 / /
2023/24 1 3 / /
2022/23 1 3 / /
2021/22 1 3 / /
2018/19 1 3 / /
2013/14 1 10 / /
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane