UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Umetnostna zgodovina (pedagoški) B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister umetnostne zgodovine
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program študentke in študente usposablja za delo v javnih in zasebnih kulturnih ustanovah, kjer bodo samostojno načrtovali, organizirali in vodili znanstveno-raziskovalno delo bodisi na matičnem področju umetnostne zgodovine bodisi na širšem interdisciplinarnem področju humanistike. Diplomantke in diplomanti bodo tako s svojim strokovnim delom tvorno prispevali k oblikovanju in ohranjanju slovenske kulturne identitete, s čimer bodo imeli pomembno vlogo pri oblikovanju pogojev za splošni gospodarski, družbeni in kulturni razvoj.

Vertikalno se povezuje z prvostopenjskima študijskima programoma Umetnostna zgodovina - enopredmetna in Umetnostna zgodovina – dvodisciplinarna ter tretjestopenjskim doktorskim programom Humanistika in družboslovje Filozofske fakultete. Horizontalno se študijski program povezuje z drugostopenjskima študijskima programoma Umetnostna zgodovina – enopredmetna in Umetnostna zgodovina – dvopredmetna pedagoška. Znotraj študijskega programa je preko izbirnih predmetov omogočeno tudi povezovanje z drugimi študijskimi programi Filozofske fakultete in nekaterih drugih fakultet, s svojo dvodisciplinarno strukturo pa se predlagani program seveda povezuje z drugimi akreditiranimi študijskimi programi Filozofske fakultete.

Vpisni pogoji

  • Končan bolonjski prvostopenjski študijski program umetnostno-zgodovinske študijske usmeritve ali
  • končan katerikoli drugi bolonjski prvostopenjski študijski program ter opravljeni diferencialni izpiti v obsegu od 10 do 60 KT: Uvod v občo umetnostno zgodovino (5 KT), Uvod v slovensko umetnostno zgodovino (5 KT), Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi I in II (10 KT), Umetnost poznega srednjega veka in zgodnjega novega veka v Zahodni Evropi I in II (10 KT), Umetnost novega veka v Zahodni Evropi I in II (10 KT), Slovenska umetnost v srednjem veku I in II (10 KT) in Slovenska umetnost v novem veku I in II (10 KT).

Šolnina

Ni šolnine.

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Umetnostna zgodovina (pedagoški) (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 15 / /
2023/24 1 15 / /
2022/23 1 15 / /
2021/22 1 15 / /
2020/21 1 15 / /
2019/20 1 15 / /
2018/19 1 15 / /
2017/18 1 15 / /
2016/17 1 15 / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
  • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
  • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane