UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Zgodovina B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister zgodovine in ...
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Drugostopenjski študijski program Zgodovina prinaša številne vsebinske, teoretske in metodološke novosti. Uvaja študij po smereh in spodbuja interdisciplinarno poglabljanje posameznih tematskih sklopov, predvsem pa ponuja možnost teoretske in metodološke nadgradnje tistih vsebin, pristopov in prijemov, ki so jih študenti pridobili na prvi stopnji.

V okviru študijskega programa študentje poglobijo svoje zgodovinsko znanje, poznajo in uporabljajo teoretske nastavke zgodovinske znanosti in njenih metodoloških prijemov, pridobijo specialistično znanje o politični, socialni, gospodarski in kulturni zgodovini Slovenije, jugovzhodnega evropskega prostora, Evrope in sveta. S kritičnim, problemskim in interdisciplinarnim branjem arhivskih in drugih virov ter strokovne literature razvijajo veščine potrebne za samostojno, izvirno in splošno inovativno znanstveno-raziskovalno delo v zgodovinski znanosti.

Cilj študijskega programa je, da se študente usposobi za raziskovanje samostojnih zgodovinskih problemov, samostojno delo v arhivih, muzejih, raziskovalnih in drugih kulturnih ustanovah, ki se ukvarjajo z raziskovanjem preteklosti ali varovanjem zgodovinske dediščine.

Podatki o vpisu

Zgodovina (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 12 / /
2023/24 1 12 / /
2022/23 1 50 / /

Zgodovina (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 4 / /
2023/24 1 4 / /
2022/23 1 10 / /
Legenda
  • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
  • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
  • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane