UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Filozofija B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister filozofije
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilj študijskega programa je, da magistre usposobi za delo na raziskovalnih in izobraževalnih institucijah ali za samostojno publicistično delo v knjižnicah, uredništvih založniških in medijskih hiš ter drugih kulturnih ustanovah, ki se ukvarjajo s spremljanjem, raziskovanjem in negovanjem svetovne in domače filozofske in splošno humanistične dediščine.

Študentje z intenzivnim in poglobljenim študijem ponujenih filozofskih vsebin širijo in nadgrajujejo svoje znanje o filozofski problematiki iz različnih teoretskih ter metodoloških pristopov. S podrobnim razčlenjevanjem izbranih filozofskih problemov in oblikovanjem njihovih rešitev, z refleksijo miselno zahtevnih filozofemov, z branjem, analizo in interpretacijo temeljnih filozofskih besedil in skrbno presojo njihovih kompleksnih argumentov ter kritično uporabo strokovne literature razvijajo veščine, potrebne za samostojno znanstveno-raziskovalno delo na področju filozofije, pa tudi na ostalih znanstvenih področjih, ter sposobnost oblikovanja odgovorov ali stališč do temeljnih filozofskih vprašanj in problemov.

Vpisni pogoji

 • Končan bolonjski prvostopenjski univerzitetni študijski program Filozofija – enopredmetna ali
 • končan bolonjski prvostopenjski dvodisciplinarni univerzitetni študijski program Filozofija ali
 • končan nebolonjski dodiplomski študij Filozofija – dvopredmetna nepedagoška ali
 • končan nebolonjski dodiplomski študij Filozofija – dvopredmetna pedagoška ali
 • končan katerikoli drugi bolonjski prvostopenjski univerzitetni študijski program ali nebolonjski dodiplomski študijski program ter pred vpisom opravljeni diferencialni izpiti iz temeljnih filozofskih predmetov v obsegu 50 KT prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Filozofija – enopredmetna.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.800€

Študijske smeri

 • Filozofske perspektive
 • Filozofije sodobnosti

Podatki o vpisu

Filozofija (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 32 / /
2023/24 1 32 / /
2022/23 1 32 / /
2021/22 1 32 / /
2020/21 1 32 / /
2019/20 1 32 / /
2018/19 1 32 / /
2017/18 1 32 / /
2016/17 1 32 / /
2015/16 1 32 / /
2014/15 1 32 / /
2013/14 1 32 / /
2012/13 1 40 / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane