UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Pedagogika (pedagoški) B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister profesor pedagogike
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilji programa so študentom zagotoviti: Razvoj splošnih kompetenc humanistično izobraženega intelektualca s kakovostno družboslovno-humanistično izobrazbo, s poudarkom na sistematičnem spoznavanju pedagoških ved. Uvajanje v široko poznavanje znanstvenih in strokovnih virov ter njihovo spremljanje. Obvladovanje znanstvenih paradigem in orientacij, ki so pomembne za razumevanje vzgojnih in izobraževalnih procesov, za razumevanje povezanosti pedagoških pojavov in procesov ter družbe. Obvladovanje praktičnega delovanja in reševanja praktičnih problemov s področja načrtovanja, organizacije, izvajanja in evalvacije vzgojno-izobraževalnih procesov v različnih kontekstih in na različnih stopnjah izobraževanja ter na področju kulture. Kompetenten vstop v delo, samostojnost in iniciativnost pri vodenju najzahtevnejših dejavnosti ter pri svetovanju in pomoči udeležencem izobraževanja, še posebej učencem/dijakom in njihovim staršem ter učiteljem pri pouku in v drugih oblikah dela v šoli, kakor tudi pri ustreznih izvenšolskih dejavnostih v različnih ustanovah s področja izobraževanja in kulture. Razvijanje načinov razmišljanja in delovanja, ki so značilni za sodobno zasnovano poučevanje in učenje. Uvajanje v sodobno znanstveno mišljenje, znanstvene prakse in identifikacijo s stroko. Razvijanje socalno-etične refleksivnosti, zavezanosti profesionalni etiki in razvijanje strokovne kritičnosti in odgovornosti pri delu z ljudmi, pri sodelovanju v skupnosti in delu z informacijami.

Vpisni pogoji

 • Končan prvostopenjski študijski program Pedagogika in andragogika, Psihologija, Razredni pouk, Socialna pedagogika, ali
 • končan prvostopenjski študijski program ali študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe s področja družboslovja, humanistike ali predšolske vzgoje, sprejet pred letom 2004, ter pred vpisom opravljene obveznosti v obsegu 15 KT iz predmetov: Zgodovina vzgoje in izobraževanja (5 KT), Teorija vzgoje (5 KT), Didaktika I (5 KT), ali
 • končan prvostopenjski študijski program ali študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z drugih strokovnih področij, sprejet pred letom 2004, ter pred vpisom opravljene obveznosti v obsegu 35 KT: Pedagoška statistika (5 KT), Zgodovina vzgoje in izobraževanja (5 KT), Didaktika I (5 KT), Teorija vzgoje (5 KT), Pedagoška sociologija I (5 KT), Pedagoška psihologija I (5 KT), Šolska pedagogika (5 KT).

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Pedagogika (pedagoški) (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 30 / /
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 30 / /
2021/22 1 30 / /
2020/21 1 30 / /
2019/20 1 30 / /
2018/19 1 30 / /
2017/18 1 30 / /
2016/17 1 30 / /
2015/16 1 30 / /
2014/15 1 30 / /
2013/14 1 30 / /
2012/13 1 30 / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane