UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Prevajanje B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister prevajanja
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Magistrski program iz prevajanja usposablja visoko kvalificirane prevajalce in prevajalke, ki so strokovnjaki za vzpostavljanje komunikacije večinoma med pripadniki različnih kultur in jezikov. Prevajalkam in prevajalcem omogoča, da se lahko profesionalno soočijo s trenutnimi zahtevami trga in bodo sposobni prilagoditve prihodnjim potrebam prevajalskega trga.

Magistri imajo visoke kompetence iz prevajanja besedil različnih besedilnih tipov z različnih področij, kot so na primer ekonomija, pravo, naravoslovne znanosti, družboslovne znanosti, elektronski mediji, računalništvo, ali pa humanističnih in literarnih besedil, in sicer iz dveh tujih jezikov. Osvojijo sposobnosti lektoriranja in preoblikovanja besedil za potrebe javnih in privatnih ustanov državnega in mednarodnega značaja. Usposobljeni so za terminološka dela in za računalniško podprto prevajanje. Osvojijo bodo tudi kompetence za redakcijo strokovnih besedil raznih besedilnih tipov v skladu s specifičnimi konvencijami ciljnega jezika.

Magistrski program tako prevajalke in prevajalce usposobi za strokovno in literarno prevajanje, za podnaslavljanje, lokalizacijo in računalniško podprto prevajanje ter za leksikografska in terminološka dela.

Vpisni pogoji

 • Diploma iz Medjezikovnega posredovanja ustrezne smeri glede na želeno smer magistrskega študija ali
 • univerzitetna diplomo katerekoli smeri ter pred vpisom opravitljen izpit, pri katerem se preverijo jezikovne kompetence iz slovenščine in dveh tujih jezikov glede na želeno smer študija, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij ter opravljen izpit, pri katerem se preverijo jezikovne kompetence iz slovenščine in dveh tujih jezikov glede na želeno smer študija - glede na pridobljene kompetence dodiplomskega študija in rezultate izpita se kandidatu lahko določijo dodatne obveznosti v obsegu od 10 do največ 60 KT.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

 • slovenščina-angleščina-francoščina
 • slovenščina-angleščina-italianščina
 • slovenščina-angleščina-nemščina

Podatki o vpisu

Prevajanje (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 41 / /
2023/24 1 41 / /
2022/23 1 55 / /
2021/22 1 55 / /
2020/21 1 55 / /
2019/20 1 55 / /
2018/19 1 55 / /
2017/18 1 55 / /
2016/17 1 55 / /
2015/16 1 60 / /
2014/15 1 60 / /
2013/14 1 80 / /
2012/13 1 60 / /
2011/12 1 60 / /
2010/11 1 80 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane