UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Primerjalna književnost in literarna teorija B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister primerjalne književnosti
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program poglablja znanja s področja literarnih ved, ki jih študenti pridobijo na prvi stopnji. Natančneje jih seznanja s problemi komparativistike, literarne zgodovine in literarne teorije ter razgrinja literarnovedne metode za reševanje teh problemov. Posebno pozornost namenja razmerju literature s filozofijo, religijo, drugimi umetnostmi in kulturo sploh ter problematiki slovenske literature na ozadju evropske oziroma svetovne literature, saj je eno izmed osrednjih težišč študija prav preučevanje slovenske literature v mednarodnem kontekstu. Poleg tega študente/študentke vpeljuje v osnove literarnega prevajanja in tvorjenja literarnih besedil.

Magistri pridobijo predmetnospecifične kompetence, ki zadevajo razumevanje literature, njene povezanosti z drugimi duhovnimi dejavnostmi in njene vloge v evropski oziroma svetovni kulturi na eni strani ter v slovenski kulturi na drugi. Izobražni so predvsem za delo z literarnimi besedili, za katero sta potrebni literarna razgledanost in široko kulturno obzorje. Usposabljeni so za zahtevnejše oblike literarnega ali kulturnega novinarstva, za zahtevnejše uredniško delo (založbe, časopisi, radio, televizija), dramaturško delo (gledališče, radio), literarno kritiko in publicistiko ter za vodenje delavnic kreativnega pisanja. Poleg tega so usposabljeni tudi za delo v literarni vedi sami oziroma za znanstvenoraziskovalno dejavnost.

Vpisni pogoji

 • Končan prvostopenjski študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija ali
 • končan prvostopenjski študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija – dvodisciplinarna, ali
 • končan dodiplomski študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija – enopredmetna (po starem študijskem programu) - kandidatu se prizna 60 KT, ali
 • končan dodiplomski študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija – dvopredmetna (po starem študijskem programu) - kandidatu se prizna 30 KT, ali
 • končan katerikoli drug prvostopenjski ali dodiplomski študijski program pred bolonjsko reformo s sorodnega strokovnega področja ter pred vpisom glede na zaključeno smer študija opravljeni diferencialni izpiti iz temeljnih predmetov primerjalne književnosti in literarne teorije v obsegu od 10 do 60 KT.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.800€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Primerjalna književnost in literarna teorija (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 20 / /
2023/24 1 20 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 20 / /
2020/21 1 20 / /
2019/20 1 20 / /
2018/19 1 20 / /
2017/18 1 20 / /
2016/17 1 20 / /
2015/16 1 20 / /
2014/15 1 20 / /
2013/14 1 20 / /
2012/13 1 20 / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane