UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Sociologija kulture B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister sociologije kulture
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program je namenjen širokemu družboslovno-humanističnemu in teoretsko izostrenemu študiju kulture, ki temelji na poglabljanju izbranega področja študijev spola, medijskih in kulturnih študijev, religijskih študijev ali globalizacijskih študijev. Študenti in študentke po končanem študiju v obeh primerih pridobijo znanja, ki jih usposabljajo za samostojno vodenje, organiziranje, analiziranje in raziskovanje sodobnih kulturnih fenomenov in družbenih pojavov.

Študij uvajajo skupne temeljne epistemološke in metodološke vsebine ter usmeritveni predmeti, ki vodijo k štirim smerem: študiji spola, religijski študiji, globalizacijski študiji ter medijski in kulturni študiji.

Zaposlitvene možnosti, ki predvidevajo bodisi izstop iz programa bodisi nadaljevanje na tretjo stopnjo, so v programu povezane s pridobivanjem nadgradnje temeljnih teoretskih, metodoloških in epistemoloških osnov oziroma konkretnih veščin praktičnega apliciranja znanj in analitskih pristopov. Poseben poudarek v programu je namenjen interdisciplinarnosti v raziskovanju in razvijanju praktičnih izpeljav kulturne analize za potrebe širokega spektra kulturnih organizacij, zavodov, medijskih in založniških hiš, svetovalnih služb in agencij, javnih ustanov in nevladnih organizacij.

Magistri so po končanem študiju sposobni samostojnega udejstvovanja kot publicisti, kulturni animatorji, organizatorji festivalov in drugih kulturnih prireditev; vključitve v nacionalne in evropske ter širše mednarodne institucije, svetovalne organe in službe, ki zahtevajo samostojnost in suverenost pri vodenju in organiziranju dela.

Vpisni pogoji

 • Končan bolonjski prvostopenjski dvodisciplinarni univerzitetni študijski program Sociologija (FF UL) ali prvostopenjski enopredmetni univerzitetni študijski program Sociologija kulture(FF UL), ali
 • končan bolonjski prvostopenjski univerzitetni študijski program s področja družboslovja oziroma humanistike - kandidatom se lahko določijo diferencialni izpiti v obsegu 10 do 60 KT, ali
 • končan bolonjski prvostopenjski univerzitetni študijski program naravoslovnih oziroma tehničnih študijev ter opravljen premostitveni program v obsegu 60 KT, ali
 • končan nebolonjski dodiplomski univerzitetni študijski program Sociologija kulture ali Sociologija (FF UL), ali
 • končan nebolonjski dodiplomski univerzitetni študijski program s področja družboslovja oziroma humanistike - kandidatom se lahko določijo diferencialni izpiti v obsegu 10 do 60 KT, ali
 • končan nebolonjski dodiplomski univerzitetni študijski program naravoslovnih oziroma tehničnih študijev ter opravljen premostitveni program v obsegu 60 KT.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

 • Globalizacijski študiji
 • Medijski in kulturni študiji
 • Religijski študiji
 • Študiji spola

Podatki o vpisu

Sociologija kulture (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 25 / /
2023/24 1 25 / /
2022/23 1 25 / /
2021/22 1 30 / /
2020/21 1 30 / /
2019/20 1 30 / /
2018/19 1 30 / /
2017/18 1 30 / /
2016/17 1 25 / /
2015/16 1 25 / /
2014/15 1 30 / /
2013/14 1 60 / /
2012/13 1 60 / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše

Sociologija kulture (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 3 / /
2023/24 1 3 / /
2022/23 1 3 / /
2021/22 1 3 / /
2018/19 1 2 / /
2013/14 1 10 / /
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane