UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Umetnostna zgodovina B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister umetnostne zgodovine
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilj študijskega programa je, da po uspešnem zaključku študente usposobi za raziskovanje samostojnih umetnostnozgodovinskih problemov, samostojno delo v muzejskih institucijah, likovnih galerijah in drugih kulturnih ustanovah ter za samostojno delo v zavodih za varstvo naravne in kulturne dediščine in podobnih ustanovah, ki se ukvarjajo s spremljanjem, razvijanjem, propagiranjem, raziskovanjem in varovanjem umetnostnih oz. kulturnih spomenikov.

V okviru študijskega programa študentje poglabljajo svoje znanje o umetnostnozgodovinskih metodah in teorijah. S kritičnim branjem in uporabo virov ter strokovne literature, z neposrednim pristopom do umetnostnih spomenikov v zbirkah in na terenu razvijajo veščine, potrebne za samostojno znanstveno-raziskovalno delo.

Vpisni pogoji

  • Končan bolonjski prvostopenjski študijski program umetnostno-zgodovinske študijske usmeritve ali
  • končan katerikoli drugi bolonjski prvostopenjski študijski program ter opravljeni diferencialni izpiti v obsegu od 10 do 60 KT: Uvod v občo umetnostno zgodovino (5 KT), Uvod v slovensko umetnostno zgodovino (5 KT), Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi I in II (10 KT), Umetnost poznega srednjega veka in zgodnjega novega veka v Zahodni Evropi I in II (10 KT), Umetnost novega veka v Zahodni Evropi I in II (10 KT), Slovenska umetnost v srednjem veku I in II (10 KT) in Slovenska umetnost v novem veku I in II (10 KT).

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Umetnostna zgodovina (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 25 / /
2023/24 1 25 / /
2022/23 1 25 / /
2021/22 1 25 / /
2020/21 1 25 / /
2019/20 1 25 / /
2018/19 1 25 / /
2017/18 1 25 / /
2016/17 1 25 / /
2015/16 1 25 / /
2014/15 1 20 / /
2013/14 1 40 / /
Prikaži starejše

Umetnostna zgodovina (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 4 / /
2023/24 1 4 / /
2022/23 1 4 / /
2021/22 1 4 / /
2020/21 1 4 / /
2019/20 1 4 / /
2018/19 1 4 / /
2017/18 1 4 / /
2016/17 1 4 / /
2015/16 1 4 / /
2013/14 1 15 / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
  • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
  • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane