UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Humanistika in družboslovje B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Osnovni namen doktorskega programa je zagotoviti doktorandom temeljna znanja s področja raziskovalnega dela na različnih področjih humanistike in druţboslovja ter razviti kompetence, ki so potrebne za samostojno raziskovalno delo in aplikacijo znanj na mednarodno primerljivi ravni. Program je usmerjen v izoblikovanje doktoranda, ki bo sposoben opravljati najzahtevnejše raziskave in aplikacije znanj na izbranem področju humanistike in druţboslovja, obenem pa bo široko razgledan, usposobljen za izvajanje interdisciplinarnih raziskav in seveda sposoben izvrševati najbolj zahtevna strokovna dela in naloge.

Program je sestavljen iz organiziranega dela pouka v obsegu 60 kreditnih točk, preostalih 120 kreditnih točk pa je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo. Omogoča pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti na 63 znanstvenih področjih področjih.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program druge stopnje ali
 • končan študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, ali
 • končan dosedanji študijski program za pridobitev specializacije, pred tem končan visokošolski strokovni program, sprejet pred 11. 6. 2004, ter opravljene določene študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 KT, ali
 • končan študijski program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004, ali
 • končan študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ovrednoten s 300 KT, ali
 • diploma drugih domačih in tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji kot veljajo za študente Republike Slovenije.

Šolnina

Za izredni študij, 1. letnik: 3.400€, 2. letnik: 2.600€, 3. letnik: 2.200€, 4. letnik: 2.400€

Študijske smeri

 • Ameriški študiji
 • Analiza politik
 • Andragogika
 • Antični študiji
 • Aplikativne psihološke študije
 • Arheologija
 • Azijske in afriške študije
 • Balkanski študiji
 • Didaktika tujih jezikov
 • Diplomacija
 • Družboslovna informatika
 • Družboslovna metodologija
 • Eksperimentalna psihologija
 • Etnični in migracijski študiji
 • Etnologija, kulturna in socialna antropologija
 • Evropske študije
 • Filozofija
 • Geografija
 • Glasbena pedagogika
 • Globalizacijski študiji
 • Heritologija
 • Informacijske vede
 • Javna uprava
 • Jezikoslovje
 • Kompozicija in glasbena teorija
 • Komunikologija
 • Kulturologija
 • Literarne vede
 • Medijski študiji
 • Mednarodni odnosi
 • Muzikologija
 • Novinarske študije
 • Obramboslovje
 • Odnosi z javnostmi
 • Okoljske in prostorske študije
 • Organizacijsko kadrovske študije
 • Pedagogika
 • Politologija
 • Prevodoslovje
 • Psihologija osebnosti
 • Razvojne študije
 • Razvojnopsihološke študije
 • Religiologija
 • Slavistični študiji
 • Socialna in politična antropologija
 • Sociologija
 • Slovenistika
 • Sociologija kulture
 • Študiji scenskih umetnosti *
 • Študiji spola
 • Teoretska in aplikativna logika
 • Tržno komuniciranje
 • Umetnostna zgodovina
 • Upravljanje in razvoj organizacij
 • Varnostne študije
 • Vojaške družboslovne študije
 • Zgodovina

Podatki o vpisu

Humanistika in družboslovje (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 244 / /
2023/24 1 253 / /
2022/23 1 238 / /
2021/22 1 236 / /
2020/21 1 228 / /
2019/20 1 230 / /
2018/19 1 225 / /
2017/18 1 225 / /
2016/17 1 215 / /
2015/16 1 219 / /
2014/15 1 231 / /
2013/14 1 259 / /
2012/13 1 309 / /
2011/12 1 357 / /
2010/11 1 383 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane