UL Pedagoška fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Inkluzivna pedagogika B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister profesor inkluzivne pedagogike
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Namen drugostopenjskega programa, ki traja dve leti, je oblikovati strokovnjakinjo oz. strokovnjaka s širokim teoretičnim in praktičnim znanjem s področja inkluzivne pedagogike.

Cilj programa je v razvijanje novih modelov in metod dela, senzibilizaciji pedagoških delavk in delavcev za potrebe ranljivih skupin otrok in mladostnikov (predvsem otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, otrok in mladostnikov iz drugih kultur, socialno-ekonomsko in kako drugače prikrajšanim posameznikom/skupinam otrok in mladostnikov, ki so vključeni v redne vzgojno-izobraževalne programe in v izobraževalni program prilagojenega izvajanja z dodatno strokovno pomočjo), obvladovanju različnih strategij prilagoditev in dela z njimi ter v razvijanje (po)svetovalnih veščin.

Program pokriva proučevanje in raziskovanje problemov izključevalnih praks, pri čemer interdisciplinarno povezuje ugotovitve domačih in tujih znanstvenih in strokovnih raziskav s področja inkluzivne pedagogike: sistemski, institucionalni in razredni dejavniki inkluzivnosti, teorije poučevanja in učenja, svetovanja, organizacije, komunikacije, skupinske dinamike in drugih področij.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij pedagogika, andragogika, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, logopedija in surdopedagogika, tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav, razredni pouk, psihologija, socialno delo, v obsegu vsaj 180 KT, ali
 • končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij v obsegu vsaj 180 KT ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk, ali
 • končano enakovredno izobraževanje v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 5.500€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Inkluzivna pedagogika (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 15 / /
2023/24 1 15 / /
2022/23 1 15 / /
2021/22 1 15 / /
2020/21 1 15 / /
2019/20 1 15 / /
2018/19 1 20 / /
2017/18 1 20 / /
2016/17 1 20 / /
2015/16 1 20 / /
2014/15 1 20 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane