UL Zdravstvena fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Zdravstvena nega B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister zdravstvene nege
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program zadovoljuje potrebe po visoko usposobljenih medicinskih sestrah in drugih zdravstvenih delavcih, ki so sposobni izvajati najzahtevnejše naloge na področju zdravstvene nege, voditi negovalne time, se vključevati v zdravstvene in interdisciplinarne time, izvajali promocijo zdravja in zdravstveno vzgojno izobraževanje, se ukvarjali s pedagoško dejavnostjo in raziskovanjem.

Cilj programa je usposobiti magistrante za usmerjeno strokovno, organizacijsko in znanstveno razmišljanje ter za reševanje strokovnih, organizacijskih in znanstvenih problemov s področja zdravstvene nege in zdravstva nasploh.

Vsaka stroka se lahko razvija le z lastnim raziskovalnim delom. Te možnosti zdravstvena nega formalno do sedaj ni imela, ker je bilo izobraževanje v stroki zaključeno po visokostrokovni stopnji. Z možnostjo magistriranja in kasneje tudi doktoriranja bo stroka lahko zagotovila lastne raziskovalne kadre in s tem tudi lastne pedagoške kadre z ustreznimi habilitacijami.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program prve bolonjske stopnje Zdravstvena nega in doseženih najmanj 180 kreditnih točk, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega po vseh dosedanjih visokošolskih strokovnih študijskih programih zdravstvene nege ali
 • končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: medicina ali dentalna medicina, babištvo, delovna terapija, fizioterapija, ortopedska tehnika, sanitarno inženirstvo, radiološka tehnologija, socialno delo, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, iz visokošolskega strokovnega programa zdravstvena nega 1. stopnja v obsegu 53 KT, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program po programu z drugih strokovnih področij: medicina ali dentalna medicina, babištvo, delovna terapija, fizioterapija, ortopedska tehnika, sanitarno inženirstvo, radiološka tehnologija, socialno delo, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, iz visokošolskega strokovnega programa zdravstvena nega 1. stopnja v obsegu 53 KT.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 4.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Zdravstvena nega (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 20 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 20 / /
2020/21 1 20 / /
2019/20 1 20 / /
2018/19 1 20 / /
2017/18 1 20 / /
2016/17 1 20 / /
2015/16 1 20 / /
2014/15 1 30 / /
2013/14 1 30 / /
2012/13 1 60 / /
2011/12 1 40 / /
2010/11 1 30 / /
Prikaži starejše

Zdravstvena nega (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 10 / /
2022/23 1 10 / /
2021/22 1 10 / /
2020/21 1 10 / /
2019/20 1 10 / /
2018/19 1 10 / /
2017/18 1 10 / /
2016/17 1 20 / /
2015/16 1 20 / /
2014/15 1 30 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane