Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM

Izobraževalna tehnika B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister profesor tehnike
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program je namenjen izobraževanju učiteljev, usposobljenih za poučevanje na predmetni stopnji v OŠ in vseh letnikih poklicnih in srednjih strokovnih šol, strokovnih gimnazij ter višjih in visokih strokovnih šol tehniške usmeritve. Temeljni cilj programa je, da magistri dobijo ustrezno širok razgled po stroki, hkrati pa so z vključenimi pedagoško-psihološko-didaktičnimi vsebinami usposobljeni za delo z učenci, dijaki in študenti.

Študijski program magistre usposablja tako za organizacijo in načrtovanje dela v razredu, obvladovanje medosebih komunikacijskih spretnosti kot tudi za dela in naloge zunaj razreda (učitelj kot razrednik, mentor ali socialni partner) ter mu daje didaktične kompetence za poučevanje stroke.

Vpisni pogoji

 • Zaključen študijski program 1. stopnje tehnične smeri v obsegu najmanj 180 KT ali
 • zaključen študijski program 1. stopnje s področja naravoslovja ali sorodnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in ki obsegajo 24 KT: Gradiva in tehnologije (6 KT), Tehniško risanje (6 KT), Strojni elementi (6 KT) in Elektrotehnika (6 KT), ali
 • zaključen študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe tehnične smeri, sprejet pred 11.6.2004, ali
 • zaključen študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe s področja naravoslovja ali sorodnih področij, sprejet pred 11.6.2004, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in ki obsegajo 24 KT: Gradiva in tehnologije (6 KT), Tehniško risanje (6 KT), Strojni elementi (6 KT) in Elektrotehnika (6 KT), ali
 • končano enakovredno izobraževanje v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: do 3.551€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Izobraževalna tehnika (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 10 / /
2020/21 1 10 / /
2019/20 1 10 / /
2018/19 1 10 / /
2017/18 1 10 / /
2016/17 1 10 / /
2015/16 1 10 / /
2014/15 1 15 / /
2013/14 1 15 / /
2012/13 1 15 / /
2011/12 1 20 / /
2010/11 1 20 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane