UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Izobraževalna tehnika B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister profesor tehnike
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program je namenjen izobraževanju učiteljev, usposobljenih za poučevanje na predmetni stopnji v OŠ in vseh letnikih poklicnih in srednjih strokovnih šol, strokovnih gimnazij ter višjih in visokih strokovnih šol tehniške usmeritve. Temeljni cilj programa je, da magistri dobijo ustrezno širok razgled po stroki, hkrati pa so z vključenimi pedagoško-psihološko-didaktičnimi vsebinami usposobljeni za delo z učenci, dijaki in študenti.

Študijski program magistre usposablja tako za organizacijo in načrtovanje dela v razredu, obvladovanje medosebih komunikacijskih spretnosti kot tudi za dela in naloge zunaj razreda (učitelj kot razrednik, mentor ali socialni partner) ter mu daje didaktične kompetence za poučevanje stroke.

Vpisni pogoji

 • Opravljen študijski program prve stopnje z ustreznih področij: tehnika (071), interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788), ali
 • opravljen študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114), izobraževalne znanosti (0111, samo razredni pouk), informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) (061), lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722, samo lesarstvo), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 24 ECTS, ali
 • opravljen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: elektrotehnika in energetika (0713), metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715, samo strojništvo), lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722, samo lesarstvo), gradbeništvo (0732), ali
 • opravljen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) (0610, samo računalništvo in informatika), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 24 ECTS, ali
 • opravljen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo proizvodno-tehnična vzgoja). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom, ali
 • opravljen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo biologija, fizika, kemija, matematika, računalništvo, računalništvo z matematiko). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija, ali
 • opravljen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: elektrotehnika in energetika (0713), metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715, samo strojništvo), informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) (061), gradbeništvo (0732), arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (0731), lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722, samo lesarstvo), izobraževanje učiteljev brez predmetne specializacije (0113, samo razredni pouk), izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 10 ECTS, ali
 • opravljen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: tehnika (071). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 10 ECTS.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: do 2.330€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Izobraževalna tehnika (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 10 / /
2023/24 1 10 / /
2022/23 1 10 / /
2021/22 1 10 / /
2020/21 1 10 / /
2019/20 1 10 / /
2018/19 1 10 / /
2017/18 1 10 / /
2016/17 1 10 / /
2015/16 1 10 / /
2014/15 1 15 / /
2013/14 1 15 / /
2012/13 1 15 / /
2011/12 1 20 / /
2010/11 1 20 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane