UM Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Filozofija B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani filozof (UN) in ...
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je izobraziti samostojne in kritične mislece filozofe, ki bodo dobro obvladali svoje ožje strokovno področje, hkrati pa bodo s svojimi splošnimi, prenosljivimi sposobnostmi in veščinami kos zahtevam sodobne, učeče se družbe. Z naraščanjem števila in virov informacij se smoter poučevanja od kopičenja informacij, ki kmalu zastarijo, vse bolj preveša k posredovanju veščin za njihovo smiselno ureditev in kritično ovrednotenje.

Zasnovani študij s problemskim pristopom k zgodovini filozofije, še zlasti pa s svojo usmerjenostjo na mišljenje, kritično razmišljanje in ovrednotenje novih spoznanj ponuja splošne strategije pridobivanja znanja, ki ga je mogoče nenehno dopolnjevati in osmišljati. Na ta način daje dobro podlago za kasnejšo specializacijo na vrsti drugih področij, od humanističnih in družboslovnih do naravoslovnih. Procesi produkcije in aplikacije znanja, pri katerih specifično filozofsko znanje, spretnosti in veščine niso samo zaželeni, temveč tudi nepogrešljivi, so čedalje bolj raznovrstni. Tradicionalnim področjem se pridružujejo nova: filozofije posameznih znanstvenih disciplin, poklicne etike in uporabne epistemologije, modeli umetne inteligence,...

Diplomanti študija filozofije se bodo zaposlovali v podjetjih, katerih osnovna dejavnost je založništvo, časnikarstvo, knjižničarstvo, oglaševanje, informacijske tehnologije, v kulturnih in izobraževalnih inštitucijah, v akademskih ustanovah ter v znanstvenih in raziskovalnih inštitutih.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Filozofija (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 20 19 / Brez omejitve
2023/24 1 20 15 10 Brez omejitve
2023/24 2 10 9 / Brez omejitve
2022/23 1 20 14 10 Brez omejitve
2022/23 2 12 11 / Brez omejitve
2021/22 1 20 32 12 Brez omejitve
2021/22 2 9 8 5 Brez omejitve
2020/21 1 20 6 5 Brez omejitve
2020/21 2 15 8 7 Brez omejitve
2019/20 1 20 12 11 Brez omejitve
2019/20 2 12 5 6 Brez omejitve
2018/19 1 20 16 14 Brez omejitve
2018/19 2 10 7 5 Brez omejitve
2017/18 1 30 14 8 Brez omejitve
2017/18 2 24 5 6 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane