UM Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Germanistika B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomant germanistike (UN) in...
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilj programa je, da diplomanti pridobijo temeljna teoretska in uporabna znanja s področja nemškega jezika in književnosti ter kulture nemškega govornega področja. Usposobijo se za uporabo teh znanj pri praktičnem delu s tujim jezikom - nemščino, kar jim omogoča raznolike možnosti zaposlovanja v javnih in gospodarskih dejavnostih.

Vsebine predmetov so izbrane tako, da poleg pridobivanja temeljnih znanj s področja pomembnejših jezikoslovnih disciplin ter vpogleda v književnost in kulturo nemškega govornega prostora omogočajo pridobivanje spretnosti za sprotno razvijanje jezikovnih in medkulturnih kompetenc, potrebnih za učinkovito in primerno sporazumevanje v tujem jeziku - nemščini.

Osvojena znanja in spretnosti so lahko temelj za nadaljnji ožje specializiran študij na višjih stopnjah študijskega področja germanistike ali primerljivih humanističnih disciplin.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Germanistika (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 20 16 14 Brez omejitve
2023/24 1 20 7 7 Brez omejitve
2023/24 2 14 4 / Brez omejitve
2022/23 1 20 11 8 Brez omejitve
2022/23 2 12 3 / Brez omejitve
2021/22 1 20 12 3 Brez omejitve
2021/22 2 17 5 4 Brez omejitve
2020/21 1 20 12 11 Brez omejitve
2020/21 2 11 2 2 Brez omejitve
2019/20 1 20 10 10 Brez omejitve
2019/20 2 13 3 2 Brez omejitve
2018/19 1 20 19 17 Brez omejitve
2018/19 2 5 2 2 Brez omejitve
2017/18 1 20 13 14 Brez omejitve
2017/18 2 7 4 2 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane