UM Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Slovenski jezik in književnost B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani slovenist (UN) in ...
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilj univerzitetnega dvopredmetnega študijskega programa Slovenski jezik in književnost je, da diplomant dobi osnovno teoretično znanje s področja slovenskega jezika in književnosti, definirano v obveznih modulih in obveznih predmetih. Izbirni moduli in predmeti z obeh področij pa mu omogočajo dodatno specifično znanje s področja novejših jezikoslovnih disciplin (pragmalingvistike, semantike in korpusne lingvistike) ter razgled po novejši slovenski in svetovni književnosti ter morfologiji književnega dela. To znanje lahko kombinira s smiselno izbrano vezavo drugega predmetnega področja ter se tako na prvi stopnji usposobi za osnovni interdisciplinarni raziskovalni pristop in ustvari temeljna izhodišča za iskanje novih virov znanja na strokovnem področju, saj je danes splošno znano, da so temeljna žarišča novih znanj in odkritij prav na stičiščih posameznih disciplin in ved.

Diplomanti lahko opravljajo različna dela v medijih (novinarji, uredniki, poročevalci, moderatorji, napovedovalci,...), v založbah (uredniki,...), v turizmu, v oglaševanju (zaradi socio-psiholingvističnih znanj,...), lektoriranju leposlovnih, strokovnih in znanstvenih besedil, lahko bodo predstavniki za javnosti v ustanovah znotraj družbenih in gospodarskih dejavnosti, sestavljali besedila za naročnike, svetovali glede jezikovne politike v agencijah, podjetjih, ustanovah,...

Vpisni pogoji

 • Za vse kandidate - izkazano znanje slovenskega jezika na ravni B2
 • opravljena splošna matura ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Slovenski jezik in književnost (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 25 14 13 Brez omejitve
2023/24 2 13 8 / Brez omejitve
2022/23 1 25 15 10 Brez omejitve
2022/23 2 15 4 / Brez omejitve
2021/22 1 25 26 8 Brez omejitve
2021/22 2 21 7 8 Brez omejitve
2020/21 1 25 15 15 Brez omejitve
2020/21 2 12 5 6 Brez omejitve
2019/20 1 25 13 15 Brez omejitve
2019/20 2 11 6 5 Brez omejitve
2018/19 1 25 14 13 Brez omejitve
2018/19 2 14 6 6 Brez omejitve
2017/18 1 40 10 12 Brez omejitve
2017/18 2 30 8 6 Brez omejitve
2016/17 1 40 4 7 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane