UM Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Umetnostna zgodovina B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani umetnostni zgodovinar (UN) in ...
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilji programa so izobraževanje diplomantov, ki bodo pridobili osnovna znanja s področja umetnostne zgodovine in se s tem usposobili za samostojno delo na področju umetnostne zgodovine. Tekom študija bodo osvojili umetnostnozgodovinsko znanje s študijem teoretičnih in metodoloških konceptov, pridobili sposobnost razumevanja umetnostnozgodovinske dediščine starejših obdobij in sodobne likovne produkcije in bodo sposobni ta znanja aktivno in kritično vključiti v širši družbeni kontekst ter bodo usposobljeni za reševanje strokovnih in delovnih problemov s področja umetnostne zgodovine, zlasti z iskanjem novih virov znanja in z uporabo znanstvenih metod.

Diplomanti se lahko zaposlujejo na področju raziskovanja, varovanja in prezentacije kulturne dediščine, na področju sodobne likovne produkcije, njenega raziskovanja, prezentacije in trženja, na področju popularizacije kulturnih dobrin, na področju bilbliotekarstva, založništva in medijev, oglaševanja in turizma, kot svetovalci v odnosih z javnostmi,... Na podlagi pridobljenega znanja na 1. stopnji pa se bodo lahko uspešno vključili v podiplomske študijske programe s področja umetnostne zgodovine in drugih sorodnih ved.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Umetnostna zgodovina (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 20 11 8 Brez omejitve
2023/24 2 12 8 / Brez omejitve
2022/23 1 20 10 6 Brez omejitve
2022/23 2 14 3 / Brez omejitve
2021/22 1 20 34 11 Brez omejitve
2021/22 2 11 3 2 Brez omejitve
2020/21 1 20 10 9 Brez omejitve
2020/21 2 14 4 3 Brez omejitve
2019/20 1 20 9 9 Brez omejitve
2019/20 2 12 4 2 Brez omejitve
2018/19 1 20 19 15 Brez omejitve
2018/19 2 6 2 2 Brez omejitve
2017/18 1 25 9 10 Brez omejitve
2017/18 2 16 7 5 Brez omejitve
2016/17 1 25 7 6 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane