UM Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Germanistika B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani germanist (UN)
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je, da diplomant pridobi teoretična, metodična in uporabna znanja s področja nemškega jezika in književnosti ter kulture nemškega govornega področja. Poleg tega se usposobi za uporabo teh znanj pri praktičnem delu z nemščino kot s tujim jezikom, pridobi znanja in spretnosti za iskanje in uporabo novih virov znanja, za vseživljenjsko razvijanje in nadgradnjo sporazumevalnih in drugih strokovnih kompetenc, potrebnih za področno in medpodročno poklicno delovanje, za razvijanje strokovne kritičnosti in samokritičnosti, odgovornosti, iniciativnosti in samostojnosti pri poklicnem delu in družbenem delovanju.

Vsebine izbirnih predmetov so izbrane tako, da omogočajo pridobivanje temeljnih in posebnih znanj s področja posameznih jezikoslovnih disciplin ter vpogled v književnost celotnega nemškega govornega prostora, omogočajo pa tudi medpodročno prepletanje in intenzivno razvijanje sporazumevalnih in medkulturnih kompetenc. Študent se usposobi za fleksibilno uporabo pridobljenih znanj v aktualnih jezikovno-kulturnih okoliščinah in v medpodročnih povezavah, kar omogoča in odpira možnosti zaposlovanja na različnih poklicnih področjih v družbenih in gospodarskih dejavnostih.

Osvojena znanja in spretnosti so hkrati temelj, ki diplomantu omogoča nadaljnji ožje specializiran študij na višjih stopnjah študijskega področja germanistike in sorodnih področij.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Germanistika (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 20 0 / Brez omejitve
2023/24 1 20 5 4 Brez omejitve
2023/24 2 16 1 / Brez omejitve
2022/23 1 20 3 4 Brez omejitve
2022/23 2 16 3 / Brez omejitve
2021/22 1 20 9 2 Brez omejitve
2021/22 2 19 3 4 Brez omejitve
2020/21 1 25 4 7 Brez omejitve
2020/21 2 21 1 2 Brez omejitve
2019/20 1 25 8 5 Brez omejitve
2019/20 2 21 3 3 Brez omejitve
2018/19 1 25 5 6 Brez omejitve
2018/19 2 20 6 6 Brez omejitve
2017/18 1 35 8 7 Brez omejitve
2017/18 2 30 5 5 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane