UM Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Slovenski jezik in književnost B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani slovenist (UN)
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilji programa izhajajo iz same narave slovenistike kot humanistične vede posebnega nacionalnega pomena. Program je zasnovan tako, da po eni strani vključuje spoznavanje sistema slovenskega jezika in njegovo funkcioniranje v praktičnih okoliščinah vsakodnevne rabe, po drugi strani pa nudi sistematičen in natančen razvojni pregled slovenske literarne zgodovine in teorije. Obe slovenistični perspektivi sta obogateni z interdisciplinarnim in medsebojno povezovalnim vidikom.

Študijski program omogoča primeren nabor potrebnih znanj, kar omogoča oblikovanje široko razgledanega diplomanta, ki bo znal pridobljeno znanje praktično uporabljati in se ustrezno odzivati na aktualne jezikovno-kulturne izzive sodobnega časa ter se tudi uspešno vključiti na trg dela. Pridobljeno znanje bo predstavljalo tudi trdno temeljno podstat za nadaljnji ožjespecializiran študij, ki mu ga program omogoča.

Diplomanti lahko opravljajo različna dela v medijih (novinarji, uredniki, poročevalci, moderatorji, napovedovalci,...), v založbah (uredniki,...), v turizmu, v oglaševanju (zaradi socio-psiholingvističnih znanj,...), lektoriranju leposlovnih, strokovnih in znanstvenih besedil, lahko bodo predstavniki za javnosti v ustanovah znotraj družbenih in gospodarskih dejavnosti, sestavljali besedila za naročnike, svetovali glede jezikovne politike v agencijah, podjetjih, ustanovah,...

Vpisni pogoji

 • Za vse kandidate - izkazano znanje slovenskega jezika na ravni B2
 • opravljena splošna matura ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Slovenski jezik in književnost (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 15 6 / Brez omejitve
2023/24 1 15 5 5 Brez omejitve
2023/24 2 10 5 / Brez omejitve
2022/23 1 15 3 2 Brez omejitve
2022/23 2 13 3 / Brez omejitve
2021/22 1 15 9 2 Brez omejitve
2021/22 2 13 3 2 Brez omejitve
2020/21 1 15 5 5 Brez omejitve
2020/21 2 10 0 1 Brez omejitve
2019/20 1 15 5 5 Brez omejitve
2019/20 2 10 1 2 Brez omejitve
2018/19 1 15 4 7 Brez omejitve
2018/19 2 8 1 2 Brez omejitve
2017/18 1 30 2 3 Brez omejitve
2017/18 2 27 3 3 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane