UM Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Filozofija B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister filozofije in ...
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je izobraziti samostojne in kritične mislece – filozofe, ki bodo dobro obvladali svoje ožje strokovno področje, hkrati pa bodo s svojimi splošnimi, prenosljivimi znanji kos zahtevam sodobne, učeče se družbe. Z naraščanjem števila in virov informacij se smoter poučevanja od kopičenja informacij, ki kmalu zastarijo, vse bolj preveša k usposabljanju za njihovo smiselno ureditev in kritično ovrednotenje. Zasnovani študij s problemskim pristopom k zgodovini filozofije, še zlasti pa s svojo usmerjenostjo na mišljenje, kritično razmišljanje in ovrednotenje novih spoznanj ponuja splošne strategije pridobivanja znanja, ki ga je mogoče nenehno dopolnjevati in osmišljati. Na ta način daje dobro podlago za kasnejšo specializacijo na vrsti drugih področij, predvsem humanističnih in družboslovnih. Procesi produkcije in aplikacije znanja, pri katerih specifično filozofsko znanje, sposobnosti in veščine niso samo zaželeni, temveč tudi nepogrešljivi, so čedalje bolj raznovrstni. Tradicionalnim področjem se pridružujejo nova: filozofije posameznih znanstvenih disciplin, poklicne etike in uporabne epistemologije, modeli umetne inteligence,... Na novo zasnovani študij filozofije je aktualen tudi po tej plati, saj bo študentom/-kam priskrbel dobro osnovo za interdisciplinarno nadgradnjo.

Posebnost te usmeritve je nepedagoška dvopredmetnost, ki po eni strani omogoča večjo poglobljenost v filozofijo kot disciplino, po drugi strani pa v disciplinarno povezovanje in večjo možnost zaposlovanja.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program 1. stopnje iz filozofije ali
 • končan študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu od 5 do 30 KT, ki so bistvene za nadaljevanje študija: Zgodovina filozofije I, II ali III, Epistemologija ali Ontologija, Kritično mišljenje z osnovami argumentacije ali Logika in Etika ali Estetika, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnega področija filozofije, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu od 5 do 30 KT, ki so bistvene za nadaljevanje študija: Zgodovina filozofije I, II ali III, Epistemologija ali Ontologija, Kritično mišljenje z osnovami argumentacije ali Logika in Etika ali Estetika, ali
 • diploma univerzitetnega študijskega programa s področija filozofije, sprejetega pred 11. 6. 2004 - kandidatom se praviloma prizna 30 KT ter ustrezno število na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa, ali
 • diploma visokošolskega strokovnega študijskega programa s področija filozofije, sprejetega pred 11. 6. 2004 - kandidatom se praviloma prizna 30 KT ter ustrezno število na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Filozofija (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 9 / /
2022/23 1 9 / /
2021/22 1 9 / /
2020/21 1 8 / /
2019/20 1 8 / /
2018/19 1 8 / /
2017/18 1 8 / /
2016/17 1 8 / /
2015/16 1 8 / /
2014/15 1 8 / /
2013/14 1 5 / /
2012/13 1 / / /
2011/12 1 30 / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane