UM Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Geografija B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister geografije in ...
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program temelji na družboslovnih izhodiščih: razumevanje koncepta trajnosti, razumevanje socialne in družbene trajnosti, razumevanje potrebe po trajnostni zasnovi človekovih dejavnosti, ki so tesno prepletene z geografskim prostorom oziroma vsemi njegovimi prvinami. Osrednji del študijskega programa je aplikativen (ekoremediacije kot udejanjanje trajnosti, regionalnost v smislu povezave koncepta trajnosti s konkretnim geografskim prostorom-regijo, vseživljenjsko izobraževanje), program pa vsebuje tudi učno prakso, ki temelji na aktivnem participiranju pri razvoju trajnostnih geografskih regij.

Magistri geografij imajo znanja s področja razumevanja povezovanja naravnih in družbenih elementov v konkretni pokrajini. Sposobni so sodelovati pri trajnostnem načrtovanju razvoja gospodarskih dejavnosti, ki so neposredno vpete v konkreten geografski prostor in od njega odvisne oziroma aktivno participirati na področju presojanja soodvisnosti družbenih, socialnih, gospodarskih in naravnih dejavnikov prostora. Z upodabljanjem prostorskih razsežnosti geografskih elementov in procesov na zemljevidih znajo geografi opozarjati na interakcije v prostoru, ki jih lahko koristno uporabijo gospodarske dejavnosti (turizem, promet, kmetijstvo, industrija,...).

Poklici, v katerih se bo lahko zaposlovali magistri geografije so: geograf, kartograf, demograf, organizator raziskovalnih dejavnosti, posredovalec turističnih in prometnih informacij, turistični spremljevalec in drugi. Prav tako se lahko samozaposlijo oziroma sodelujejo pri posameznih projektnih aktivnostih, ki so podpora gospodarskim dejavnostim.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 180 KT s področja geografije ali
 • končan študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 180 KT s področja drugih družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih ved ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo do 17 KT iz nabora študijskih predmetov: Klimatogeografija (5 KT), Geografija prebivalstva (5 KT), Ekonomska geografija (7 KT) in Geografija slovenskih pokrajin (4 KT), ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program s področja drugih družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih ved, sprejet pred 11. 6. 2004, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo do 17 KT iz nabora študijskih predmetov: Klimatogeografija (5 KT), Geografija prebivalstva (5 KT), Ekonomska geografija (7 KT) in Geografija slovenskih pokrajin (4 KT), ali
 • končan univerzitetni študijski program s področja geografije, sprejet pred 11. 6. 2004 - kandidatu se prizna do 60 KT, ali
 • končan univerzitetni študijski program s področja drugih družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih ved, sprejet pred 11. 6. 2004 - kandidatu se prizna do 30 KT, ali
 • končano enakovredno izobraževanje v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: do 3.500€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Geografija (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 10 / /
2023/24 1 10 / /
2022/23 1 10 / /
2021/22 1 10 / /
2020/21 1 10 / /
2019/20 1 10 / /
2018/19 1 10 / /
2017/18 1 10 / /
2016/17 1 10 / /
2015/16 1 23 / /
2014/15 1 22 / /
2013/14 1 22 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane